Hallinnon päätökset

Tiedote Lihakunnan hallinnon kevätkokousten päätöksistä 2023

Lihakunnan hallintoneuvoston kokous pidettiin 27.-28.3. ja edustajiston kokous 28.-29.3.2023 Mikkelissä Original Sokos Hotel Vaakunassa. Kokouksissa osuuskunta vahvisti voitonjaon tilikauden 2022 osalta, teki päätöksiä henkilövalintojen osalta ja vaalipiirijaon uudistamisesta.

Lihakunnan edustajiston päätöksen mukaisesti jäsenille maksetaan A-osuuspääomalle korkoa 24 %, B-osuuspääomalle 2 % ja ylijäämän palautusta 2,2 %. Korko ja ylijäämän palautus maksetaan jäsenille 6.6.2023.

Atrian menestys ja sitä seurannut osingonmaksukyky on keskeisin tekijä, minkä johdosta osuuskunnat kykenevät merkittävään voitonjakoon. Myös muut liiketoimet tukevat osuuskuntien voitonjakokykyä.

Muutoksia hallintoneuvostossa
Hallintoneuvoston jäseninä valittiin jatkamaan Jari Kajan, Vesa Lapatto, Petri Natunen, ja Mikko Toivanen. Uudeksi jäseneksi hallintoneuvostoon Jari Leskisen tilalle valittiin Savon alueelta naudanlihantuottaja Lassi Savolainen Sonkajärveltä.

Vaalipiirijaon uudistaminen
Hallintoneuvosto vahvisti kokouksessaan myös vaalipiirien rakenteen uudistamisesta tuleviin edustajiston vaaleihin, jotka pidetään vuonna 2024. Nykyisen kuuden vaalipiirin sijaan siirrytään kahteen vaalipiiriin jäsenmäärän laskun johdosta. Pohjois-Suomen, Kainuun ja Pohjanmaan vaalipiirit muodostavat Pohjoisen vaalipiirin, ja Keski- ja Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan sekä Savon vaalipiirit muodostavat Eteläisen vaalipiirin. Hallintoneuvosto edellyttää, että osuuskunta panostaa toiminnassaan aluetoimikuntien toimintaan ja ottaa huomioon maantieteellisen läsnäolon osuuskunnan koko toimialueella. Hallintoneuvoston tahtotila on, että aluetoimikunnat ottavat valinnoissaan huomioon alueellisen kattavuuden sekä toteuttavat monimuotoisuutta valinnoissaan niin tuotantosuuntien, iän kuin sukupuolten näkökulmasta.

Lisätietoja:
Risto Lahti
toimitusjohtaja
Lihakunta ja Itikka osuuskunta
puh. 050 565 0424