Pasi Korhonen Lihakunnan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi

Lihakunnan hallintoneuvosto teki kokouksessaan 16.12.2019 useita henkilövaihdoksia. Hallituksen puheenjohtajan tehtävästä pitkään vastannut Jyrki Rantsi luopui kaikista osuuskunnan luottamustehtävistä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin naudanlihantuottaja Pasi Korhonen Sotkamosta. Korhonen on myös Atria Oyj:n hallituksen jäsen. Hallituksen varapuheenjohtajaksi Pasi Korhosen tilalle valittiin naudanlihantuottaja Mika Niku Haapavedeltä. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin aikaisemmin hallintoneuvoston varapuheenjohtajana toiminut naudanlihantuottaja Jukka Kaikkonen Kuopiosta. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin hallintoneuvoston jäsen, sianlihantuottaja Ari Pöyhönen Suonenjoelta.

Lihakunnan hallituksen tuore puheenjohtaja Pasi Korhonen ottaa kiitollisin mielin uuden tehtävän vastaan. ”Jyrki Rantsin puheenjohtajakauden aikana Lihakunnan taloudellinen asema on parantunut merkittävästi. Samoin osuuskunnan yhteishenki ja keskinäinen luottamus ovat vahvistuneet entisestään. Tämän päälle on hyvä lähteä kehittämään 2020-luvun Lihakuntaa.”

”Lihakunnan vahvasti omistama Atria Oyj on parantanut suorittamistaan viime vuosina. Lähitulevaisuuden yhtenä keskeisenä painopisteenä on pystyä vastaamaan muuttuviin kulutustottumuksiin entistä paremmin. Pienemmät kotitaloudet, kuluttajakunnan pirstoutuminen ja kuluttajien huoli lämpenevästä ilmastosta asettavat kotimaiselle elintarviketeollisuudelle uusia vaatimuksia,” Korhonen jatkaa.

”Osuuskunnan vuoden 2020 toimintaan tulee vaikuttamaan vahvasti keväällä käytävät edustajiston vaalit. Tavoitteenamme on kasvattaa jäsenistön äänestysaktiivisuutta sekä saada innostettua laajasti erilaisia lihantuottajia mukaan, ehdolle vaaleihin,” Korhonen päättää.

Lihakunta on yli 2000:n lihaa tuottavan maatilan yhteinen osuuskunta, joka kattaa koko Itä- ja Pohjois-Suomen Utsjoelta Sipooseen saakka. Sen omistama pörssiyhtiö Atria Oyj vastaa eläinten hankinnasta ja jalostamisesta kuluttajille. Atria on ainoa suomalainen lihanjalostaja, joka on sitoutunut hankkimaan lihaa koko maasta. Tällä on merkittävä vaikutus suomalaisen maaseudun elinvoimaan. Lihakunnan osuus Atria Oyj:n osakkeista on 27,83 % ja äänistä 39,65 %.

 

Lisätiedot:

Jyrki Halonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, 0400509643

Pasi Korhonen, hallituksen puheenjohtaja, 0400242899

Risto Lahti, toimitusjohtaja, 0505650424