Lihakunnan edustajiston kokouksen päätökset 2021

Lihakunnan edustajiston kokous pidettiin 16.4.2021 etänä Teamsin välityksellä.

Hallintoneuvostoon valittiin jatkamaan seuraavat erovuorossa olleet henkilöt nelivuotiskaudeksi 2021 – 2024: Kaisa Huttunen, Jussi Joki-Erkkilä, Jouni Kemppainen ja Vesa Parvinen. Hallintoneuvostosta pois jäävän Pohjois-Karjalan vaalipiirin jäsenen Matti Variksen tilalle valittiin Jaakko Willman jäljelle olevaksi kaudeksi vuoteen 2024 asti.

Osuuskuntien hyvän taloudellisen tilanteen ansiosta pystymme maksamaan edelleen hyvää korkoa osuuspääomalle. Lihakunnan edustajistojen päätöksen mukaisesti A-osuuksille maksetaan korkoa 22 % ja B-osuuksille 2 %.

Osuuspääoman koron lisäksi maksetaan myös erillistä ylijäämän palautusta 2 % vuoden 2020 tuloksesta. Ylijäämän palautuksen perusteena on jäsenen käyttämien osuuskunnan palveluiden määrä. Ylijäämänpalautus maksetaan maksetun osuuspääoman määrästä riippumatta kaikille jäsenille, joiden jäsenyys on ollut voimassa 31.10.2019 ja on edelleen. Osuuspääoman korkoa maksetaan jäsenten osuuskuntaan maksamalle osuuspääomalle. Koron ja ylijäämän palautuksen maksupäivä on 3.6.2021.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Risto Lahti, puh. 050 565 0424.