Allfoder

Allfoder

A-Foders allfoder åt mjölkkor

TempoTäysrehu

Mångsidigt allfoder avsett som komplement till en riklig ensilageutfodring. Utmärkt pris- och kvalitetsförhållande. Balanserad sammansättning och optimerad stärkelse- och fiberhalt.

 

VahvaTäysrehu

För hög avkastning och även som komplement till mindre lättsmält ensilage. Energi- och proteinhaltigt. Balanserande stärkelse- och fiberinnehåll. Innehåller glycerol och våmskydande fett.

 

TeknoTäysrehuEH

En modern och mycket populär produkt för högavkastande kor. Tack vare den goda smaken, sammansättningen och den höga tekniska kvaliteten är det lämpligt som specialfoder i kraftfoderautomater och fungerar bra för att locka korna till robotmjölkningen. Mångsidig råämnessammansättning (bl.a. fullkornsspannmål, melassnitsel, kornfoder, glycerol, skyddat fett och biotin). Främjar mjölkavkastningen. Optimerad energi- och proteininnehåll. Rätt proportion mellan fiber och stärkelse. Innehåller värmetålig levande jäst.

 

TuottoTäysrehuEH

Energirikt allfoder för toppavkastande kor. Passar också som komplement till ensilage med lägre smältbarhet. Rätt förhållande mellan stärkelse, lättsmälta fibrer, glycerol och våmskyddande fett. Med aromämnen förbättrad smaklighet och det höga energiinnehållet garanterar en hög mjölkavkastning och proteinhalt. Innehåller värmetålig levande jäst.

 

KreemiTäysrehu

Det energihaltiga allfodret är sammansatt för att stöda våmmens funktion och smältningen av fibrer. En god våm hälsa och maximeringen av grovfodrets smältning kan ses i mjölkens halter.

 

TuhtiTäysrehu

Energirikt allfoder som också lämpar sig som komplement till ensilage av sämre kvalitet. Den mångsidiga råämnessammansättningen håller våmmen i balans och garanterar en hög mjölkavkastning.

 

Produkt Energi MJ/kg ka OIV g/kg ka
TempoTäysrehu 12,3 115
VahvaTäysrehu 12,7 120
TeknoTäysrehu 12,8 115
TeknoTäysrehuEH 13,0 120
KreemiTäysrehu 13,0 116
Tuhti Täysrehu 13,2 120