Styrelsen

IMG_0018.jpg

Andelslagets förvaltning handhas av en styrelse, som utses av förvaltningsrådet. Styrelsen består av verkställande direktören och fyra andra medlemmar, av vilka åtminstone tre bör vara medlemmar i andelslaget.

 

Ordförande Anderssén Jan
Viceordförande Paxal Kjell-Göran
Ordinarie medlem Pott Henrik
Ordinarie medlem Storfors Christer
Företagets VD Åstrand Tom
Suppleant Ström Fredrik
Suppleant Eklöv Mårten
Suppleant Hannus Kjell-Erik
Suppleant Storgård Mats

 

Som representanter för år 2021 till A-Producenter Ab:s styrelse har förvaltningsrådet valt Jan Anderssén med Ola Sandberg som suppleant och Christer Storfors med Henrik Pott som suppleant.