Fullmäktige

Fullmäktige 2.jpg

Andelslagets medlemmar tillkommande beslutanderätt utövas av minst tjugoen och högst trettioen fullmäktigeledamöter, som väljs bland andelslagets medlemmar.

 

Af Hällström Bo-Gustav Lappfjärd
Backlund, orfördande Johan Oravais
Broända Helena Kronoby
Finne Mats Forsby
Groop, vice ordförande Krister Närpes
Hagman Tea Markby
Helenelund Daniel Solf
Hägg Mikael Karleby
Hästö Jonas Kronoby
Lillström Greger Jeppo
Lybäck Erik Kronoby
Lönnqvist Kaj Skutnabba
Maars Mikael Pörtom
Nybäck Peter Monå
Sandström Fredrik Purmo
Smeds Joakim Malax
Stenmark Johannes Purmo
Storfors Charlotta Malax
Strandvall Mårten Kronoby
Sunabacka Jan Terjärv
Viktröm Tom Esse