Förvaltningsråd

Förv.råd 3.jpg

Förvaltningsrådet består av minst nio och högst aderton ledamöter, vilka väljs för tre år i sänder. Av förvaltningsrådets medlemmar bör minst fem sjättedelar vara medlemmar i andelslaget

 

Valda för tiden 2019-2022

     
     
Sandbacka Per Kronoby

 

Valda för tiden 2020-2023

Backlund Fredrik Nykarleby
Dalkarl Kenneth Vörå
Holm Henrik Nykarleby
Ingves Rickard Kristinestad

 

Valda för tiden 2021-2024

Snickars Johan Malax
Strömsnäs Markus Pedersöre
Sandberg Ola Pedersöre
Engman Stefan Närpes

I samband med att Mårten Strandvall valdes in i förvaltningsrådet ersätts hans plats i fullmäktige med Andreas Helenelund enligt valprotokollet för fullmäktigevalet

Till representant för år 2021 i Atria ABP:s förvaltningsråd valdes Ola Sandberg