Jäsenyyden eroaminen

Jäsenyyden irtisanominen tai päättyminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Kun jäsenen jäsenyys osuuskunnassa on lakannut, maksetaan sisään maksettu osuusmaksu takaisin vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jolloin jäsenyys lakkasi tai sitä seuraavana vuonna, mikäli osuuskunnalla taseen perusteella on jaettavaa ylijäämää.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa osuuskunnasta Pohjanmaan Lihan sääntöjen 26 § mukaisesti edellyttäen että:  

  • jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan

 

  • jos jäsen kokonaan tai olennaisilta osin lakkaa markkinoimasta teuras- ja välityseläimiä osuuskunnan, sen tytär- tai osakkuusyhtiön tai sopimuskumppanin kautta

 

  • jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle, sen tytär- tai osakkuusyhtiölle tai sopimuskumppanille taloudellista tai muuta vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan tarkoitusperien vastaisesti tai levittää tietoa, joka vahingoittaa osuuskunnan ja/tai sen tytär- tai osakkuusyhtiön tai sopimuskumppanin mainetta tai omalla toiminnallaan vaikeuttaa osuuskunnan, sen tytär- tai osakkuusyhtiön tai sopimuskumppanin johdon ja/tai hallinnon työtä

 

  • jos jäsen asetetaan konkurssiin tai holhouksen alaiseksi

 

Jäsenyyden päättymiseen liittyvät kysymykset voi osoittaa suoraan Pohjanmaan Lihan toimitusjohtajalle tai talouspäällikölle.