Talouden tunnuslukuja

  Liikevaihto
(1000 euro)
Liikevaihto sis. kommissio
(1000 euro)
Tulos ennen veroja
(1000 euro)
Taseen loppusumma
(1000 euro)
 
Oman pääoman
tuotto (ROE)
Vakavaraisuus Maksettu osuuspääoma (1000 euro) Jäsenmäärä Osuuspääoman korko
2023 10565 39400 639 16004 4,10% 86,64% 2938 248 18%
2022 10968 42400 358 15642 2,90% 84,34% 2582 252 15%
2021 12557 39500 475 16025 3,02% 83,70% 2732 260 15%
2020 11392 38400 449 15630 2,74% 85,81% 2684 271 15%
2019
13199 42222 395 15787 2,52% 85,95% 2724 286 15%
2018 12873 41780 440 16129 2,75% 84,29% 2668 318 15%
2017 13594 47181 387 16279 2,43% 83,02% 2613 324 15%
2016 13252 52632 387 16226 2,43% 83,19% 2663 345 12%
2015 13950 50712 770 16688 4,74% 80,71% 2633 362 12%