Mitä hyötyä on jäsenyydestä?

Mitä hyötyä on jäsenyydestä?

Sijoitetulle osuuspääomalle maksettava hyvä korko

Nettovarallisuuden kautta saatava hyöty verotuksessa

Päätöksentekoon vaikuttaminen

JÄSENENÄ OLET MUKANA OMISTAMASSA JA HALLINNOIMASSA ATRIAA JA SITÄ KAUTTA TURVAAMASSA KOTIMAISEN LIHANTUOTANNON JATKUVUUTTA

 

HYVÄ SIJOITUSKOHDE

Osuuskunta Pohjanmaan Liha maksaa jäsenten sijoittamalle osuuspääomalle kilpailukykyistä korkoa sekä jäsenen käyttämien osuuskunnan palveluiden määrään perustuvaa ylijäämän palautusta. Tänä päivänä on vaikea löytää toista yhtä turvallista ja tuottoisaa sijoituskohdetta. Turvallisuuden ja tuoton ollessa keskeisenä perusteena sijoitus osuuspääomaan kestää vertailun mihin tahansa sijoituskohteeseen. Lisäksi sijoitus turvaa osaltaan kotimaisen lihantuotannon kehittymistä.

 

JÄSENYYDESTÄ ETUA MAATILAN VEROTUKSEEN

Nettovarallisuus

Verotuksessa maatilan nettovarallisuuteen kuuluvat maatalousmaa, tuotantorakennukset, lomamökit ym. asuinrakennukset, maatalouskoneet ja kalusto, maatalouteen kuuluvat osakkeet ja osuudet sekä muut maatalouteen kuuluvat varat.

Maatalousmaan arvona käytetään edellisen vuoden verotuspäätöksessä mainittua määrää. Tuotantorakennusten arvona käytetään poistamatta olevien hankintamenojen yhteismäärää. Lomamökkien ja muiden vuokrattavien asuinrakennusten sekä niiden tonttien verotusarvot löytyvät kiinteistöverotuspäätöksestä. Maatalouden koneiden ja kaluston arvona käytetään menojäännöstä, joka jää jäljelle hankintamenosta kun vuosittaiset poistot on tehty.

Maatalouteen kuuluvat osakkeet ja osuuskuntien osuudet arvostetaan nettovarallisuutta laskettaessa osuuskunnan verotuksessa vahvistettuun osuuden vertailuarvoon, joka esim. vuodelta 2017 oli 16,94 euroa, osuuden nimellisarvon ollessa 5 euroa. Osuuskunnan osuusmaksusta maksamatta oleva määrä otetaan huomioon maatalouden velkana. Muihin maatalouteen kuuluviin varoihin kuuluu esim. tuotanto-oikeuksien arvo. Osuuskunnan osuuksien merkitys tilan nettovarallisuudessa voi olla todella merkittävä.

Maatalouden tulon jako verotuksessa

Maatalouden tulo jaetaan verotuksessa pääomatuloon ja ansiotuloon maatalouden nettovarallisuuden perusteella. Nettovarallisuuden kokonaismäärää määritettäessä esim. vuoden 2018 nettovarallisuuteen lisätään 30 % vuonna 2018 maksetuista ennakonpidätyksenalaisista palkoista. Vuoden 2018 nettovarallisuutta käytetään jaettaessa verovuoden 2019 maatalouden tuloa pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin.

Maatalouden harjoittajalla on mahdollisuus valita omassa verotuksessaan itselleen edullisin vaihtoehto tulon jakamiseen, valitsemalla pääomatulon osuudeksi 20 prosenttia tai 10 prosenttia. Mikäli nettovarallisuutta ei ole lainkaan, tulo on kokonaan ansiotuloa.