ÖK huvudkontor.jpg Köttdisk.jpg

Historia

Osuuskunta Pohjanmaan Liha perustettiin vuonna 1934 ja muutettiin vuonna 1944 osakeyhtiöstä Osuuskunta Pohjanmaan Lihaksi sen jälkeen, kun teurastus maassa oli käsityötä muuttui suurteollisuudeksi. Yhtiön tavoitteena oli rakennettaessa järjestää siihen asti järjestäytymätöntä lihakauppaa Pohjanmaalla sekä luoda tuottajille oikeudenmukaisemman hinnoittelun. Siirtyessään osuuskunnaksi jäsenten lukumäärä oli 3500 ja merkityt osakkeet 16 000 kappaletta.

Yksi liiketoimintaideoista oli, että jäsenet ja tuottajat osuuskunnan kautta pystyisivät markkinoimaan, edistämään ja optimoimaan teurastusteollisuutta ja omaa maataloutta. Maanviljelijät voisivat myös vaikuttaa omassa yhtiössä mutta myös saada isompi vaikutus johdossa, samaan aikaisesti, kun laajemmasti vastattiin yhtiön rahoituksesta ja sen jatkuvasta toiminnasta. Vuonna 1959 osuuskunnalla lähes 7500 yksityisellä jäsenellä oli yhteensä 23528 osuutta, muut 5 428 osuutta olivat 33:n osuusmeijerien, 27:n osuuskauppojen ja 7:n muun jäsenjärjestön omistuksessa.

1960-luvun alussa Pohjanmaan Liha koostui yhdestä teurastamosta Vaasassa, Kristiinankaupungissa ja Pennäisessä, siipikarjateurastamosta, kahdesta tukkuvarastosta, monista myymälöistä, vihanneskaupasta ja turkistarhasta. 1970-luvulla osuuskunta keskittyi yhä enemmän porsasvälittämiseen ja teurastamiseen ja luopui kaikista myymälöistään, viimeinen Vaasan kauppahallissa siirtyi yksityiseen omistukseen vuonna 1979. Yhä suuremassa määrin keskitettiin kaikki toiminta Vaasaan, ja lopuksi suljettiin teurastamot Kristiinankaupungissa ja Pännäisessä.

Vuonna 1963 TLK-ryhmä (Tuottajain Lihakeskunta), johon osuuskuntateurastamot Itikka, Lihakunta, Karjaportti Pohjanmaan Liha kuuluvat, päätti yhteisesti käyttämään Atriaa tuotemerkkinä, koska yksittäisten osuuskuntateurastamojen omat tuotemerkit eivät toimineet esim. TV-mainosten yhteydessä.

Vuonna 1986 Pohjanmaan Liha perusti erillisen yrityksen, Oy Foremix Ab, rehujen välittämiseen ja jakeluun elintarviketeollisuuden sivutuotteista. Osuuskunta omisti alun perin yrityksestä 100%, mutta myöhemmin Oy Alko Ab tuli osaomistajaksi.

1990-luvulla purettiin Tuottajien Lihakeskusvarasto, johon Pohjanmaan Liha muiden osuuskuntateurastamojen kanssa oli kauan kuulunut, kun ei pystytty sopimaan ryhmän muuttamisesta osakeyhtiöksi. Osuuskunta päätti sen sijaan myydä teollisuustoimintojaan yhtiölle ja tulla osakkaaksi äskettäin perustettuun yritykseen Itikka-Lihapolar Oy (myöhemmin Atria Oy) joka oikeutti osuuskunnalle edustajan paikan hallituksessa ja hallintoneuvostossa. Tämä vallankumouksellinen tapahtuma johti siihen, että Pohjanmaan Liha hoitaa ainoastaan teurastettavien eläinten hankinnan tälle uudelle osakeyhtiön teurastamoille, ja näin ollen se on liiketoiminnan nykyinen muoto.

Osuuskunta tänään

Osuuskunta toimii tänä päivänä hankkimalla kotimaista lihaa Pohjanmaalta, jonka Atria Suomi Oy tarvitsee tuotantoonsa. Pohjanmaan Liha pyrkii siihen, että lihahankinta ja eläinten välittäminen, jonka osuuskunta toteuttaa, luo lisäarvoa sopimustuottajille. Atrian tilakohtaisista tuotteiden ansiosta osuuskunnan tuottajat ovat osaa maailman jäljitettävintä tuotantoketjua.

Pohjanmaan Lihan koordinoi porsaiden ja vasikoiden välityksen ja niiden kuljetuksen, sikojen ja nautojen hankinnan sekä kuljetuksen Atrian teurastamoille Nurmoon ja Kauhajoelle.

Osuuskunta Pohjanmaan Lihan haluaa ylläpitää hyvät suhteet tuottajiinsa ja jäseniinsä. Tämä näkyy konkreettisesti muun muassa vuosittain tuottajille järjestettävissä grillijuhlissa, yksi Pohjois-Pohjanmaalla ja yksi Etelä-Pohjanmaalla. Näillä vierailee vuosittain yhteensä melkein 1 000 henkilöä. Tarjotaan ruokaa, juomaa, musiikkia ja viihdettä, ja tapahtumat ovat erittäin suosittuja kaikkien ikäluokkien keskuudessa.

021.jpg Renovering 1.jpg