Försöksgård 2. Honkaranta gård, smågrisproducent

Vid Honkaranta gård utför vi utfodringsexperiment med utfodring av suggor och smågrisar. På gården finns en restfri utfodrare för blötfoder från Pello, med vilken man kan mata olika blandning till varje ventil. Kontrollgruppen utgörs av en sugga med grisar eller två mellanuppfödningsavdelningar. På gården kan man väga grisarna individuellt. Gårdens utfodrare samlar data om utfodringen och skickar dem automatiskt för analys. 

På gården har man utfört många av Atria Producenters egna utfodringsförsök. Dessutom har gården gjort utfodringsexperiment i samarbete med Naturresursinstitutet (Luke) och Helsingfors universitet. Gården har varit med i försöksverksamheten sedan år 2018.