Försöksgård 1. Honkala gård, slaktsvinsproducent

Vid Honkala gård utför vi utfodringstester av foder till slaktsvin. På gården finns två utfodrare och på varje avdelning finns en dubbel utfodringslinje, och vi kan fördela två olika foderblandningar till en avdelning. En ventil matar 24 grisar, och kontrollgruppens storlek är därmed 24 grisar. På gården kan man även väga grisarna enskilt. Utfodraren på gården samlar in data om utfodringen och skickar uppgifterna veckovis för analys. 

På gården har man utfört många av Atria Producenternas egna utfodringsexperiment. Dessutom har gården gjort utfodringsexperiment i samarbete med Naturresursinstitutet (Luke) och Helsingfors universitet. Gården har varit med i försöksverksamheten sedan år 2015. 

LÄS MER OM GÅRDSEXPERIMENT MED BONDBÖNOR