Utgångspunkten för projektverksamheten inom Atrias primärproduktion är att utveckla den finska primärproduktionens konkurrensförmåga och att säkra kontinuiteten. Med produktionen av svinkött under trycket av internationell verksamhet, och genom projektverksamhet kan man till exempel satsa på åtgärder som påverkar gårdarnas konkurrenskraft, lönsamhet eller t.om. ledarförmåga. Atrias primärproduktion har planerat och förverkligar tillsammans med producenter och samarbetspartners ett flertal utvecklingsprojekt, t.ex. med finansiering från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.