Mineraler

EmoKivennäinen

För dikor. Innehåller rikligt med E-vitamin, selen ovh spårämnen samt rybspress och kornfoder.

EmoImetysKivennäinen

Pulveraktig mineral som lämpar sig för dikor under digivningsperioden. Innehåller rikligt med selen, andel organiskt selen 30mg/kg.  

LaidunKivennäinen

För mjölk-och dikor samt växande kvigor. Innehåller rikligt med vitamin och spårämnen, t.ex. selen 20mg (en del organiskt)

KalkitonKivennäinen

Pulveraktig mineral som innehåller lite kalcium, för sinkor och dikor.Innehåller rikligt med selen (2mg) spårämnen och vitaminer. En del av selenet är organiskt.

Vahva Vitamiini Se-E

Vahva Vitamiini Se-E är ett granulerat vitamin-och spårämneskomplement för nötkreatur som innehåller rikligt med organiskt selen och E-vitamin. Innehåller även A- och D- vitamin samt andra nödvändiga spårämnen utöver selen. Vi rekommenderar den att användas vid sidan av färsk eller färskensilerat spannmål. Produkten lämpar sej som vitamin- och spårämneskomplement, då huvudmineralerna tillsätts som komponenter i utfodringen. E-vitaminhalt 9000 mg/kg och selenhalt 40 mg/kg (varav 40% organiskt).

 

Tuote Ca P Mg Na
LaidunKivennäinen 150 15 77 105
KalkitonKivennäinen 30 30 110 140
EmoKivennäinen 90 25 50 65
EmoImetysKivennäinen 110 15 77 115