Mitä hyötyä on jäsenyydestä?

Mitä hyötyä on jäsenyydestä?

 

Sijoitetulle osuuspääomalle maksettava hyvä korko

Nettovarallisuuden kautta saatava hyöty verotuksessa

Päätöksentekoon vaikuttaminen

JÄSENENÄ OLET MUKANA OMISTAMASSA JA HALLINNOIMASSA ATRIAA JA SITÄ KAUTTA TURVAAMASSA KOTIMAISEN LIHANTUOTANNON JATKUVUUTTA

 

HYVÄ SIJOITUSKOHDE

Itikka osuuskunta maksaa jäsenten sijoittamalle osuuspääomalle kilpailukykyistä korkoa sekä jäsenen käyttämien osuuskunnan palveluiden määrään perustuvaa ylijäämän palautusta. Tänä päivänä on vaikea löytää toista yhtä turvallista ja tuottoisaa sijoituskohdetta. Turvallisuuden ja tuoton ollessa keskeisenä perusteena sijoitus osuuspääomaan kestää vertailun mihin tahansa sijoituskohteeseen. Lisäksi sijoitus turvaa osaltaan kotimaisen lihantuotannon kehittymistä.

 

JÄSENYYDESTÄ ETUA MAATILAN VEROTUKSEEN

Nettovarallisuus

Verotuksessa maatalouden nettovarallisuuteen kuuluvat mm. tuottajaosuuskuntien jäsenosuudet.

Maatalouteen kuuluvat osakkeet ja tuottajaosuuskuntien osuudet arvostetaan yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja osakeyhtiönä (KHO 2023:58) harjoitettavan maatalouden nettovarallisuutta laskettaessa osuuskunnan verotuksessa vahvistettuun osuuden vertailuarvoon, joka esim. vuodelta 2023 on Itikka osuuskunnalla  822,23 euroa jäsenelle tuotantomäärän mukaan määritettyä yhtä osuutta kohden. Osuuden nimellisarvon on 250,00 euroa. Osuuskunnalle osuuksista maksamatta oleva määrä otetaan huomioon maatalouden velkana.

Osuuskunnan osuuksien merkitys tilan nettovarallisuudessa voi olla todella merkittävä.  Lihakunnan entinen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Marita Riekkinen tutki HLJ-kurssin lopputyössään (2009) Lihakunnan osuuspääoman merkitystä tilan nettovarallisuuteen. Tutkimuksen mukaan monilla tiloilla nettovarallisuus olisi negatiivinen ilman osuuspääomaa.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan maatalouden tulon jako verotuksessa

Maatalouden tulo jaetaan verotuksessa pääomatuloon ja ansiotuloon maatalouden nettovarallisuuden perusteella. Nettovarallisuuden kokonaismäärää määritettäessä  osuudet arvostetaan osuuden vertailuarvoon, lisäksi kokonaismäärään lisätään osa maksetuista ennakonpidätyksenalaisista palkoista.

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla on mahdollisuus valita verotuksessa itselleen edullisin vaihtoehto tulon jakamiseen, valitsemalla pääomatulon osuudeksi 20 prosenttia, 10 prosenttia tai 0 prosenttia.

Osakeyhtiönä  harjoitetun maatalouden tulos

Osuuskunnan osuuksien arvostaminen osuuden vertailuarvoon osakeyhtiön nettovarallisuudessa mahdollistaa suuremman kevyemmin verotetun osinkotuoton maksamisen osakeyhtiön osakkaille. Lisäksi  mahdollisuus tehokkaaseen verosuunnitteluun esim. osuuspääomalle maksettavan osakeyhtiölle verovapaan koron osalta ja osakeyhtiöstä nostettavan palkkatulon ja/tai osinkotuoton suhteelle  paranee.

KHO:n päätös 2023:58

Verohallinnon tiedote julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön osakkeen matemaattisen arvon ja vertailuarvon laskemisesta.