Tiedote Itikan hallinnon kevätkokousten päätöksistä 2023

Itikka osuuskunnan hallintoneuvoston ja edustajiston kokoukset pidettiin 3.-4.4.2023 Seinäjoella Framilla. Kokouksissa osuuskunta vahvisti voitonjaon tilikauden 2022 osalta, teki päätöksiä henkilövalintojen osalta ja vaalipiirijaon uudistamisesta.

Itikka osuuskunnan edustajiston päätöksen mukaisesti jäsenille maksetaan A-osuuspääomalle korkoa 15 %, B-osuuspääomalle 2 % ja ylijäämän palautusta 0,8 %. Korko ja ylijäämän palautus maksetaan jäsenille 6.6.2023.

Atrian menestys ja sitä seurannut osingonmaksukyky on keskeisin tekijä, minkä johdosta osuuskunnat kykenevät merkittävään voitonjakoon. Myös muut liiketoimet tukevat osuuskuntien voitonjakokykyä.

Muutoksia hallintoneuvostossa
Hallintoneuvoston jäseninä valittiin jatkamaan Mika Herrala, Janne Laitila, Esko Hautakorpi sekä Timo Tuhkasaari. Uudeksi jäseneksi hallintoneuvostoon Juha Savelan tilalle valittiin Etelä-Suomen alueelta naudanlihantuottaja Piia Uusitalo Kankaanpäästä.

Hallintoneuvoston jäsenet Timo Keski-Vakkuri (Etelä-Pohjanmaa eteläinen vaalipiiri) sekä Kari Tyynelä (Keski-Pohjanmaan vaalipiiri) olivat pyytäneet eroa hallintoneuvoston jäsenyydestä. Edustajisto myönsi kyseiset erot eikä nimittänyt uusia henkilöitä tehtäviin, joten edustajiston vuoden 2022 päätöksen mukainen hallintoneuvoston koon pienentäminen on saatettu loppuun, ja hallintoneuvostossa 20 jäsentä.

Vaalipiirijaon uudistaminen
Hallintoneuvosto vahvisti kokouksessaan myös vaalipiirien rakenteen uudistamisesta tuleviin edustajiston vaaleihin. Osuuskunnan edustajiston vaalit toteutetaan vuonna 2024 kolmessa vaalipiirissä, jotka ovat Eteläinen, Keskinen ja Pohjoinen vaalipiiri.

  • Eteläinen vaalipiiri koostuu nykyisestä Etelä-Suomen vaalipiiristä, poislukien Keski-Suomen kunnat Kivijärvi, Kyyjärvi, Kannonkoski, Karstula, Saarijärvi, Uurainen, Multia, Petäjävesi, Keuruu ja Virrat.
  • Keskinen vaalipiiri muodostuu nykyisistä Etelä-Pohjanmaa Eteläisestä ja Etelä-Pohjanmaa Keskisestä vaalipiiristä.
  • Pohjoinen vaalipiiri muodostuu nykyisistä Keski-Pohjanmaan ja Järviseutu-Suomenselän vaalipiiristä, sekä Keski-Suomen kunnista Kivijärvi, Kyyjärvi, Kannonkoski, Karstula, Saarijärvi, Uurainen, Multia, Petäjävesi, Keuruu ja Virrat.

 

Lisätietoja:
Risto Lahti
toimitusjohtaja
Itikka osuuskunta ja Lihakunta
puh. 050 565 0424