ÖK har ny revisor

Andelslaget Österbottens Kött har ny revisor – CGR Hans Jåfs från företaget Waasa Numerica Ab Oy. Jåfs är hemma från Vörå och välbekant med branschen. Jåfs efterträder Kenneth Storm, som anlitades som revisor av ÖK i tjugofem års tid. Då Storm övergick till andra uppgifter fick Hans Jåfs chans att presentera sig för ÖK:s operativa ledning. Det besöket ledde till uppdrag hos andelslaget.

Hans fångades på bild vid sitt första revisionsuppdrag vid ÖK i mitten av januari.

– Det är ett nöje att komma till kunder som har ordning på sina handlingar. Ekonomichef Åsa Frants är på plats och kan direkt förklara ifall jag funderar på något. Ett eller två besök här men annars sköts en del av arbetat elektroniskt numera, säger han.

– Att revidera ett bolag av ÖK:s storlek och omfattning är några dagars jobb. Och redan nu kan jag säga att det här ser bra ut. Det är ordning och reda.

Hans Jåfs har över tjugo års erfarenhet inom sitt arbete och är auktoriserad revisor sedan över tio år tillbaka. Han har tidigare arbetserfarenhet från Ernst&Young i Helsingfors och KPMG i Vasa.

En revisorns centrala uppgift är att försäkra sig om att ÖK:s bokslut uppfyller lagstadgade krav.

– God kommunikation mellan kund och revisor är bästa grunden för ett långvarigt och gott samarbete, understryker Jåfs.