Förvaltningsrådets möte

ÖK:s förvaltningsråd hade möte den 19 februari 2021. Förvaltningsrådet tog del av föregående års räkenskaper och verksamhet: verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.

Många deltog i mötet, som även denna gång ordnades som teams-möte. Ordförande Ola Sandberg öppnade mötet.

Trots minskade volymer och en global pandemi har ÖK anpassat sig och håller ekonomin på en stabil nivå. Hela medlemskåren har nu tillgång till flexibla och förmånliga finansieringslösningar via sitt andelslag – Österbottens Kött. Åsa Frants presenterade bokslutet.

Framtiden är utmanande inom branschen och ÖK rättar sig efter rådande verklighet.

Vid mötet delgav Kjell-Göran Paxal senaste nytt från Atria och Tom Åstrand redogjorde för det pågående arbetet med att revidera stadgarna. Kim Tarvonen gav lägesanalys om anskaffningen inom ÖK.

Arbetet fortsätter. Fullmäktiges ordinarie årsstämma äger rum i mitten av april 2021.

Möte1.jpg