Itikka ja Lihakunta jakavat yli 10 miljoonaa jäsenilleen

Lihakunnan edustajisto kokousti Kalajoella 13.4. ja Itikka osuuskunnan edustajisto 20.4. Seinäjoella. Kokouksissaan osuuskunnat vahvistivat voitonjaon tilikauden 2021 osalta, ja tekivät päätöksiä henkilövalintojen osalta. Alkutuotannon vakava kustannuskriisi väritti päätöksiä ja keskusteluita.

Osuuskuntien hyvät taloudellisen tilanteen johdosta osuuskunnat kykenivät aktiiviseen voitonjakopolitiikkaan. ”Osuuskuntien edustajistot päättivät hallitusten esityksestä maksaa jäsenille reilua osuuspääoman korkoa ja ylijäämän palautusta alkutuotannon voimakkaasti kohonneiden kustannusten johdosta. Rahassa mitattuna kyse on yhteensä noin 10,7 miljoonan euron summasta. Kriisitilanteessa syödään kivijalkaa”, osuuskuntien toimitusjohtaja Risto Lahti kertoo.

Itikka osuuskunnan edustajiston päätösten mukaisesti jäsenille maksetaan A-osuuksille korkoa 20 %, B-osuuksille 2 % ja ylijäämän palautusta 0,8 %.

Atrian menestys ja sitä seurannut osingonmaksukyky on keskeisin tekijä, minkä johdosta osuuskunnat kykenevät merkittävään voitonjakoon. Myös muut liiketoimet tukevat osuuskuntien voitonjakokykyä.

Kokouksissa edustajiston jäsenet peräänkuuluttivat puheenvuoroissaan tuottajahintoihin kohdistuvaa merkittävää korotuspainetta. Hyvänä pidettiin julkisuudessa ollutta tietoa siitä, että kaupan valikoimajaksojen aikaisia hintoja on ryhdytty neuvottelemaan uudelleen päivittäistavarakaupan ja tavarantoimittajien kesken.

Muutoksia hallintoneuvostossa

Itikka osuuskunnan edustajisto päätti pienentää hallintoneuvoston kokoa 25 jäsenestä 20 jäseneen vuoteen 2023 mennessä. Kokouksessa valittiin hallintoneuvostoon 22 jäsentä, ja keväällä 2023 jäsenmäärä laskee edelleen 20 jäseneen. Hallintoneuvoston jäseninä valittiin jatkamaan Juho Anttikoski, Arto Isomäki, Jussi Kangas, Marko Kriikkula, Seppo Paavola ja Suvi Rantala. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin sianlihantuottaja Lotta Iso-Tuisku Ilmajoelta.

Lisätietoja:
Risto Lahti, toimitusjohtaja, Itikka osuuskunta ja Lihakunta, puh. 050 565 0424