Itikan vertailuarvo vuoden 2023 verotukseen

Itikka osuuskunnan vuoden 2022 verotuspäätöksen mukaan osuuden vertailuarvo tuloverotuksessa vuodelle 2023 on 877,02 euroa. Tätä vertailuarvoa jäsenet käyttävät vuoden 2023 verotuksessa. Osuuden nimellisarvo on 250 euroa.

Vertailuarvo on osuuskunnan verotuksessa vahvistettu nettovarallisuus lisättynä maksamattomalla osuuspääomalla ja vähennettynä maksetulla osuuspääoman korolla ja tämä jaettuna tilikauden lopun osuuksien lukumäärällä.