Itikka osuuskunnan edustajistossa nuorennusleikkaus – kolmasosa alle 35-vuotiaita 

Itikka osuuskunnan jäsenet äänestivät uuden edustajiston kevään vaaleissa. Edustajisto nuorentui merkittävästi, ja alle 35-vuotien määrä kasvoi 8 edustajasta 13 edustajaan samalla, kun edustajiston määrä supistui viidellä henkilöllä 45 henkilöstä 40 henkilöön. 

Äänestysaktiivisuus kehittyy alueellisesti eri suuntiin 

Koko jäsenistön äänestysaktiivisuus nousi 50,1 %:sta 51,1%:in.
Etelä-Pohjanmaan Keskisessä vaalipiirissä äänestysprosentti nousi 52 %:sta jopa 62 %:in. 
Etelä-Pohjanmaa Eteläisessä äänestysaktiivisuus nousi 48,6 %:sta 50,6 %:tiin. Näissä myös ehdokkaita oli eniten suhteessa edustajistopaikkoihin, noin kolme ehdokasta jokaista valittua edustajistopaikkaa kohden. Muissa vaalipiireissä äänestysaktiivisuus laski: Etelä-Suomessa 50,2 %:sta 47,0 %:in, Järviseutu-Suomenselällä 51,1 %:sta 45,2 %:in, ja Keski-Pohjanmaalla 46,8 %:sta 45,2 %:in.  

Vaalien ääniharavat  

Vaalien äänikuninkaaksi nousi Teemu Pietilä, maidontuottaja Kokkolasta, joka keräsi 18 äänellään jopa 19 % vaalipiirinsä äänistä. Pietilä oli vaaleissa ehdokkaana ensimmäistä kertaa. Istuvista edustajiston jäsenistä eniten ääniä saivat Samu Rintaniemi Lapualta sekä Antti Toija Kauhajoelta, kumpikin 15 ääntä. 

Kolme paikkaa ratkesi arvalla 

Osuuskunnan vaaleissa jokainen ääni ratkaisee. Vaalituloksen perusteella kolme paikkaa arvottiin vaalien toteutuksesta vastanneen Postnord Strålforsin toimesta.

Nuorten ja naisten osuus edustajistossa kasvoi 

Uudessa edustajistossa on noin kolmasosa alle 35-vuotiaita (13/40). Edustajiston keski-ikä tippui 42,1 vuodesta 39,6 vuoteen. Naisten osuus nousi seitsemästä kahdeksaan, prosentuaalisesti 15,6 %:sta 20 %:in. Nuorin valittu edustajiston jäsen on Jere Mäki-Asiala, 26-vuotias maidontuottaja Toholammilta.  

Isot tilat ja siipikarjatilat äänestivät ahkerimmin 

Äänestysdatan perusteella sadasta suurimmasta tilasta 75% käytti äänioikeuttaan. Tuotantosuunnittain tarkasteluna innokkaimmin äänestivät siipikarjatilat, joista ääntään käytti 72% jäsenistä. Mitä enemmän eläinten myyntiä tai välitystä A-Tuottajille on, sitä aktiivisemmin vaaleissa äänestetään. 

Itikka osuuskunta kiittää kaikkia jäseniään aktiivisuudesta osuuskunnan vaaleissa!

Vaalin tuloksen löydät täältä

Uuden edustajiston löydät täältä

Lisätiedot:

Risto Lahti
toimitusjohtaja
puh. 050 565 0424