Skip Navigation LinksEtusivu » Yritystieto » Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet 

A-Tuottajat haki ja sai ohjelmakaudelle 2016-2020 rahaa lihantuotannon kehittämishankkeisiin Euroopan maaseudun kehittämisrahastolta. Iso osa kehittämistoimistamme tapahtuu seuraavina vuosina näiden hankkeiden avulla. 
 

Lihatilan talous ja johtaminen

Vaasan Yliopiston vetämä talous- ja johtamiskoulutusohjelma on laadukas, erityisesti lihantuottajien tarpeisiin räätälöity ohjelma. Koulutuspaikkakunnat: Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki), Pohjanmaa (Vaasa, ruotsinkielinen), Pohjois-Pohjanmaa (Ylivieska), Pohjois-Savo (Iisalmi).

Tuottava itäsuomalainen naudanlihantuotanto

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten alueella toteuttavan hankkeen päätavoitteina on turvata edellytykset naudanlihaa tuottavien tilojen jatkuvuudelle, parantaa kotimaisen naudanlihan tuotannon kilpailukykyä kokonaisuutena ja varmistaa korkealaatuisen kotimaisen naudanlihan saatavuus kuluttajille myös ensi vuosikymmenellä.

Pääkohderyhmänä on kaikki hankealueen liharotuisten nautojen kasvatukseen erikoistuneet tilat, mutta myös kaikki muut lihanautatilat.

Tuottava pohjalainen naudanlihantuotanto

Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella toteutettavan hankkeen päätavoitteina on turvata edellytykset naudanlihaa tuottavien tilojen jatkuvuudelle, parantaa kotimaisen naudanlihan tuotannon kilpailukykyä kokonaisuutena ja varmistaa korkealaatuisen kotimaisen naudanlihan saatavuus kuluttajille myös ensi vuosikymmenellä.

Pääkohderyhmänä on kaikki hankealueen maitorotuisten nautojen kasvatukseen erikoistuneet tilat, mutta myös muut lihanautatilat.


Käytännönläheinen tutkimus sikatilalla

Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY -keskusten alueilla. Käytännönläheinen tutkimus sikatilalla -hanke luo sikatalousyrittäjien, tutkimuksen ja lihateollisuuden välille uudenlaisen yhteistyömallin, jonka tavoitteena on rakentaa tuotantosuuntakohtaiset (porsastuotanto, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen kasvatus) tilatutkimuksen ja tuotannon seurantatietojen hyödyntämismallit ja kanavat, joiden avulla tutkimus- ja tilalta kerätty tieto konkretisoidaan nopeasti sikatalousyrittäjien käyttöön.


Kansainvälisesti kilpailukykyinen sianlihantuotantoketju –porsastuotannon kehittämishanke

Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY -keskusten alueilla. Hankkeessa Kansainvälisesti kilpailukykyinen sianlihantuotantoketju on tavoitteena löytää keinoja, joiden avulla tilat voivat hyödyntää jo olemassa olevan tuotantopotentiaalinsa huomattavasti paremmin ja kehittää porsastuotantoa ja sitä kautta koko sianlihantuotantoketjun kilpailukykyä. Hanke keskittyy porsastuotantoa kehittäviin toimenpiteisiin, mutta vaikutukset ylettyvät koko ketjun läpi, aina lihan laatuun saakka.

 Euroopan Unionin maatalousrahasto rahoittaa kaikkia yllämainittuja hankkeita.