Viljapassi

Viljapassi sisältää tietoja toimitettavasta viljaerästä ja sen tuotannosta, varastoinnista ja kuljetuksesta. Lomakkeella kysyttävät tiedot ovat määräytyneet sen perusteella mitä vaateita ketjulle tulee mm. viljaa käyttäviltä toimijoilta kotimaassa ja ulkomailla. Viljapassilla tiedonjyväset viljaerän matkasta ketjun eri osissa ja portaissa voidaan siirtää loppukäyttäjälle saakka.

Viljapassi-lomakkeen täytöstä vastaavat omalta osaltaan viljanostaja, viljelijä, kuljettaja sekä toimituspaikassa kuorman vastaanottaja. Viljelijä täydentää tiedot tuotantoon liittyen ja kuljettaja kuljetukseen liittyvät tiedot sekä tiedot edellisistä lasteista. Kuorman vastaanottaja kuittaa kuorman vastaanotetuksi, kun kuorma toimitetaan perille. 

Viljapassi-lomake