Kasvukoe 2021-2022

Atria kasvukoe 2021-2022.jpg

Siitossonnikasvattamon kasvukoe 2021-2022 alkoi parin viikon totutusjakson jälkeen 9.11. tehdyllä ensimmäisellä punnituksella. Kasvukokeen kasvunseuranta päättyy maaliskuun lopussa tehtävään punnitukseen, jonka tulosten perusteella sonnit saavat jalostusarvonsa.

Kaikki kasvukokeen sonnit osallistuivat rehuhyötysuhteen mittaukseen. Sonnit ovat Mycoplasma bovis A-tasolla.

Osa sonneista karsiutuu siitosmyynnistä ennen sonnihuutokauppaa. Karsintaan vaikuttavat esim. painot, kasvu, käsiteltävyys, rakennearvostelun sekä kivestutkimuksen tulokset. Mikäli sonneille julkaistaan kasvukokeen aikana uusia geenitestituloksia, voivat nekin aiheuttaa karsinnan. Kaikki sonnit on genomityypitetty.

LUOMUTILAT HUOM! Siitossonnikasvattamo on tavanomaisessa tuotannossa. Hae ELY-keskuksestasi ajoissa lupa tavanomaisen siitossonnin ostoon. Uutta luomun perusasetusta aloitettiin soveltaa 1.1.2022 lähtien ja sen mukaan siitossonnin hankinta tavanomaisena on aina luvanvaraista. 

SEURAA KASVUKOKEESSA OLEVIEN SONNIEN TULOSTEN KERTYMISTÄ:

Kasvukokeen sonnit rakennearvosteltiin viikolla 13, jonka perusteella osa sonneista on karsiutunut jatkosta. Karsintoja jatketaan vielä. Luonteen tai rakenteen vuoksi selkeillä syillä hylättävät sonnit on poistettu alla olevasta rakennearvostelutaulukosta. Viikolla 15 tehtävän sukurauhasten tutkimuksen jälkeen voidaan tietää, mitkä sonnit pääsevät siitosmyyntiin huutokauppaan.

Rehuhyötysuhde:

Kasvukokeen rehuhyötysuhdekokeen tulokset 2021-2022


Geenitestit

Perinnölliset sairaudet testataan sonneilta, sitä mukaa, kun tietoa niiden esiintymisestä tietyissä suvuissa ilmenee ja testaus tulee mahdolliseksi. Tulokset esitetään sonnilistan sarakkeessa ”DNA-määritykset” ja sitä täydennetään talven mittaan. Testaaminen on syntymätilojen vastuulla. Mikäli kasvukokeen aikana löytyy uusia testaustarpeita, joista ei ole ollut aiemmin tietoa, käsitellään niiden toteutus tapauskohtaisesti. On otettava huomioon, että perinnöllisiä sairauksia ja niiden testaamiseen tarkoitettuja testejä löytyy koko ajan lisää. Suomessa vuoden 2019 lopussa käynnistynyt lihakarjan genomitestaus on tuonut valtavan määrän lisätietoa eläinaineksestamme, mutta uuden järjestelmän rakentaminen on vaiheittaista ja kaikki tulokset eivät siksi tule aina nopeasti. Siitossonnikasvattamomme ja sinne sonneja myyvät tilat ovat olleet tässä hankkeessa etulinjassa, ikään kuin järjestelmän testaajan roolissa ja pyrkineet kaikin tavoin selvittämään perinnölliset sairaudet sonneista ja karsimaan sairauden kantajat pois siitosmyynnistä.

  • Kaikista charolais-sonneista on otettu genominäytteet, joista määritetään ovatko ne liikkumista vaikeuttavan PA (ataksia-) ja sokeutta tai vähitellen huononevaa näköä aiheuttavan RP1 (blind-)-sairauden kantajia.
  • Tiettyjen limousinsonnien jälkeläisistä on otettu näyte CP eli kitalakihalkion periyttämisen selvittämiseksi
  • Herefordien HY (hypotrikoosi)-sairauden periytyvyys on selvitetty genomitestillä ja kasvukokeessa kaikki herefordit ovat siitä vapaita.
  • Simmentaleille saadaan genotyypityksessä vasikkamenetyksiä aiheuttava BH2-geenivirhe selville. Kaikki kasvukokeen simmentalit ovat siitä vapaita.
  • Herefordeista, joiden suvussa on tunnettuja MD (Mandibulofacial Dysostosis) ja MSUD (Maple Syrup Urine Disease) -sairauksien kantajia, on lähetetty näytteet em. sairauksien kantajuuden selvittämiseksi. Taudit aiheuttavat vasikkamenetyksiä ja niiden tuloslyhenteet ovat MD ja MSU.
  • Angussonnit on testattu sukujen perusteella perinnöllisestä alkiokuolemia ja epämuodostumia aiheuttavasta DD (Developmental Duplication) -sairaudesta vapaiksi, edeltävillä polvilla on voitu testata vapaiksi muistakin sairauksista, jotka eivät näy tässä taulukossa suoraan, kuten AM ja NH, jotka aiheuttavat myös alkiokuolemia tai epämuodostumia. Tänä talvena kaikki kasvukokeen angussonnit saivat DD-tuloksen genotyypityksen kautta ja ne olivat siitä vapaita.
  • Sonnien geneettinen sarvellisuus ilmoitetaan seuraavasti POS= syntymänupo, POC=heterotsygoottinupo, POF=sarvellinen. Sarvellisuuden periytyminen on monimutkaista ja siksi esitämme myös fenotyyppisen sarvellisuuden taulukossa erikseen. Nahkasarvisuuteen ei ole omaa geenitestiä, mutta jos fenotyyppinen nahkasarvisuus löytyy, on eläin yleensä heterotsygootti POC
  • Genomitestauksen yhteydessä saadaan muitakin perinnöllisiä sairauksia selville. Näiden analysointi ja tulosten ilmoittamistapa- ja rytmi on juuri nyt murrosvaiheessa. Katso sonnilistasta viimeiset tulokset. Esim.

Trombopatia TP on simmentalin perinnöllinen sairaus, joka vaikuttaa veren hyytymiseen. Simmental-eläimille julkaistaan tulos myös silloin, kun se on vapaa TP-sairaudesta. Tuloksia julkaistaan genotyypitetyille simmentaleille muutaman kerran vuodessa. Kaikki kasvukokeen sonnit olivat siitä vapaita (TPF). Limousinin  Protoporfyriasta (PR) ja anguksen mannosidoosista (MA2) julkaistaan tulos vain, jos eläin on kantaja tai sairas. Yksi limousinsonni osoittautui PR-kantajaksi (PRC). Mannosidoosin kantajia ei löytynyt.

Perinnöllisten sairauksien periytyminen menee useimmiten niin, että jos vanhemmat on testattu vapaiksi ja tulokset tallennettu tietokantaan, ei jälkeläistä tarvitse enää tutkia. Tärkeää on, että kaikki tulokset tallennetaan jalostuksen tietokantaan. Syntymätila vastaa tutkimus- ja tallennuskuluista.

Tutustu, mitä geenitestitulosten lyhenteet tarkoittavat. Geenitestin tuloksista ja perinnöllisistä sairauksista löydät tietoa Faban sivuilta 

Genomiset jalostusarvot

Genomiset jalostusarvot ovat vasta rakenteilla, joten ennen huutokauppaa 2022 niitä ei välttämättä saada, vaan hyöty niistä saadaan vasta myöhemmin vuoden aikana.

Polveutumisten vahvistuminen

Genotyypityksen yhteydessä sonnin polveutuminen voidaan vahvistaa, mikäli molemmat vanhemmat ovat genotyypitettyjä (Polveutuminen (DNA). Jos pelkästään isä, esim. keinosiemennysisä, on genotyypitetty, voidaan vahvistaa myös pelkkä isä (DNA-testattu). Suurin osa viime aikoina käytetyistä keinosiemennyssonneista on genotyypitetty, mutta ei aivan kaikki. Seuratkaa siis näitä sivuja sekä Faban sivuja säännöllisesti, jotta huomaatte päivitetyt tiedot ja kuvaukset.

 

Lisätietoa:

Vehkaoja Susanna

Kehityspäällikkö

Vehkaoja Susanna

040 750 5167

Luomu- ja emolehmätilat, siitoseläinvälitys (liharotuiset)