Nurmi ja laiduntaminen nautatiloilla

Nurmi

Nurmi on nautatilan haastavin, mutta myös mahdollisesti parhaan sadon tuottava satokasvi. Hehtaarille asetettu satotaso 10 000 kg/ka on hyvinkin mahdollista saavuttaa, kunhan muistaa, että tehokas nurmenviljely pitää sisällään monta huolella tehtävää työvaihetta nurmen perustamisesta, täydennyskylvöstä, lannoituksesta ja korjuusta itse säilöntään. Kiinnostus nurmenviljelyn tehostamiseen on ollut lähivuosina hyvässä nosteessa, ja onhan sillä kokonaisuudessaan iso vaikutus koko karjatilan kannattavuudelle.   

Laidun

Laidunnurmi on pääsääntöisesti tilan halvinta rehua, joskin laiduntamisen voi toteuttaa todella monella eri tavalla. Perinteinen laidunnustyyli, jossa eläimet lasketaan yhdelle suurehkolle lohkolle, on muuttumassa. Tilalle on tullut mm. kiertävä lohkolaidunnus ja kaistalaidunnus. ”Teholaidunnuksen” ansiosta eläimet vaihtavat syötävää aluetta tiheään, jolloin vältytään paitsi ylilaidunnukselta, myös tallaustappioilta sekä mahdollistetaan laidunnurmen hyvä, uusi kasvuun lähtö. Oman tilan laidunnuksen suunnitteluun on tarjolla paljon erilaisia apuvälineitä, kuten excel-pohjainen laidunnussuunnittelutyökalu, laiduntikku, laidunoppaat ja tietysti kattavat aitaustarvikevalikoimat. 

Säilörehun tuotantokustannuslaskuri

Säilörehun tuotantokustannus vaikuttaa ratkaisevasti lihanautatilan, emolehmätilan ja maitotilan kannattavuuteen. Selvittämällä oman tilan säilörehun tuotantokustannuksen ja vertailemalla tuotantokustannusta muiden tilojen tuotantokustannukseen, on mahdollista löytää uusia keinoja tilan kannattavuuden parantamiseksi. Säilörehun tuotantokustannuksen oleellisia osatekijöitä on hehtaarisato, konekustannus, tukikelpoisten peltojen osuus sekä peltojen hintataso. Konekustannukseen taas vaikuttaa suuresti koneiden käyttöaste.

Siirry laskuriin ja lue ohjeita sen käytöstä.

A-Kaupan tuotteet nurmeen ja laiduntamiseen