Välkommen på A-Foders Odlarkväll!

A-Foder hälsar DIG varmt välkommen till årets odlarkväll.

Under kvällen informeras DU om marknadsläget för spannmål och proteingrödor samt det senaste inom växtskydd.

Vi lägger också lite extra fokus på växternas protein och kvalitet.

Både A-Foders representanter och inbjudna gästföreläsare på plats.

Tillställningen hålls på Ya! i Gamla Vasa den 3.3.2020 och börjar med mat kl.17.30 och avslutas ca. kl.20.30

 

Program:

Inledning – Lasse Åberg, A-Foder

Växtskydd för proteingrödor och spannmål – Kenneth Asp, Viljelijän Avena Berner

Effektiverad kvävefixering av baljväxter – Matias Rönnqvist, Viljelijän Avena Berner

Handel och kontraktsodling – Sören Stenroos, A-Foder

Proteinets inverkan på utfodringen – Daniel Klockars, A-Foder

Proteingödsling i praktiken – Christer Storfors

 

Anmäl dig här
eller till Sören på 050 32 01 539, soren.stenroos@atria.com

 

Sista anmälningsdag 23.2.2020