Odlingsakademin

Odlingsakademin är en webbinar-helhet som svarar på de behov och förväntningar som ställs på växtodlingen av både konsumenter och allmän ansvarsfull produktion både nationellt och internationellt.

Odlingsakademin förverkligas av Atrias projektverksamhet inom primärproduktionen i nära samarbete med många olika branschföretag. Samarbetspartners är A-Producenter, A-Foder, Andelslaget Österbottens Kött, Luonnonvarakeskus, Baltic Sea Action Group och Altia. Odlingsakademin uppfyller också Atrias Ansvarsprogram och andra avtal som Östersjö-avtalet.

Odlingsakademi-helhetens mål är att erbjuda producenterna utbildning om resurseffektiva samt ekonomiskt och ekologiskt lönsamma produktionsmetoder. Skolningen är öppen för alla som är intresserade av utveckling inom jordbruk, oavsett kundrelation eller bakgrund. Odlingsakademin strävar efter att erbjuda temaenligt innehåll som baserar sig på den nyaste forskningen och lära ut hur man använder sig av den i praktiken. Målet är att varje dag erbjuda deltagarna konkreta tips för utveckling av gårdens verksamhet.

Observera att webbinarierna går på finska. Svenskspråkiga skriftliga sammandrag produceras av varje enskilt webbinaruim.

 

Anmäl dig till Odlingsakademin här