Kalvstation

Kalvstation

Kalvstationen är en del av trestegsproduktionen

Kalvstationen är en del av finsk trestegsproduktion i vilken mjölkgårdens kalvar förmedlas vidare till kalvstation där de sedan föds upp till ca 6 månaders ålder. Från kalvstationen levereras kalvarna vidare till slutuppfödningsgårdar. Idag föder enbart en liten del av mjölkgårdarna upp sina egna kalvar till slakt. 

Kalvstationen kan ha egen slutuppfödning eller specialisera sig helt på kalvuppfödning. Kalvuppfödning sker enligt välplanerade rutiner och med de metoder som enligt erfarenhet ger resultat. Produktionsresultaten och djurens välmående följs upp med olika nyckeltal och är en väsentlig del av uppfödningen. Kalvstationerna har investerat märkbart i kalvars välmående och vidtagit hälsofrämjande åtgärder. Resultatet av dessa åtgärder ser man i ständigt förbättrade produktionsresultat.