Ohjeet syntymätiloille

Siitossonnikasvattamo on tärkeä osa toimintaamme. Sen keväisestä sonnihuutokaupasta emotila voi ostaa turvallisesti uuden siitossonnin karjaansa. Siitossonnikasvattamotoiminnan lisäksi välitämme siitoseläimiä - sekä sonneja, hiehoja että lehmiä - suoraan tilalta toiselle. 

Vaatimukset siitossonnikasvattamoon lähetettäville sonnivasikoille, syntymätilan terveysvaatimukset ja sonnien hinnan jakautuminen on selvitetty siitossonnikasvatustoiminnan ehdoissa. Lue tarkemmat ohjeet Tuottajan työpöydältä Tuotanto-osiosta Emolehmätilan siitoseläinkauppa-sivulta kirjautumisen jälkeen.

Huom! Mycoplasma bovis-vastustusohjelman A-tason vaatimuksiin on varauduttava hyvissä ajoin, samoin genotyypitykseen ja perinnöllisten sairauksien testaamiseen.

Kasvukokeeseen tulevilta sonneilta on oltava genotyypitys valmis ennen sonnien siirtoa kasvattamoon, mieluiten ennen syyskuuta 2021:

 • polveutuminen varmistuu, erityisesti keinosiemennyssonnien pojilta, mutta myös muutoin. Vahva suositus on, että molemmat vanhemmat on genotyypitettyjä, jotta polveutumisen varmistuminen on 100%:sta. Tästä listasta voit tarkistaa, onko isänä oleva keinosiemennyssonnin genotyypitys valmis ja polveutumisen selvitys mahdollinen Lihakarjan genomitestaus_KS-sonnit_Kotisivut.xlsx (faba.fi)
 • genotyypityssirulla olevien perinnöllisten sairauksien testitulokset selviävät ajoissa ja kasvukoepaikoille voidaan valita sonneja, jotka ovat niistä vapaita
 • jos ensimmäinen näyte vaatii uusintanäytteen, se ehditään ottamaan vielä syntymätilalla
 • kustannukset genotyypityksestä jäävät syntymätilalle

  Huom! 
 • Jos et ole käyttänyt sonnikokelaille A-Rehun Geno- tai Faban DNA-korvamerkkejä, on sonneista otettava genotyypitystä varten karvanäyte hännästä, sillä kudosnäyte-korvamerkkejä ei voi tilata korvausmerkkeinä.

  Jos karjasi kuuluu Satafoodin Emolehmätilojen eläinaineksen kehittämishankkeeseen, olette saaneet eri ohjeet näytteenottoon. Muut karjat noudattavat alla olevia ohjeita:

Tilaa ensimmäiseksi genotyypitykset Minun maatilastani täällä olevien ohjeiden avulla: https://faba.fi/karjan-kehittaminen/genomitestaus/

Löydät karvanäytteen ottoon ja genotyypitysnäytteen lähetykseen ohjeet täältä: https://www.faba.fi/wp-content/uploads/2018/12/GENOMI_Ohje_karva-1.pdf

Syksyllä 2021 vaatimuksena tulokset perinnöllisistä sairauksista seuraavasti:

HUOM! Lihavoidut sairaudet eivät ole vielä mukana genotyypityksessä vaan ne on testattava eri näytteellä esim. Fabalabin kautta. Muutama harvinainen sairaus** ilmenee genotyypityksestä, mutta tulos tulee näkyviin vasta, kun Luke on ehtinyt tehdä päättelyn (muutaman kerran vuodessa). Lisätietoja https://faba.fi/karjan-hyvinvointi/dna-maaritykset/lihakarjan-dna-maaritykset/

 • Kaikista charolais-sonneista  PA (ataksia), RP1 (blind), joiden tulos selviää genotyypityksessä
 • tunnettujen limousin-rotuisten kantajien jälkeläisistä CP eli kitalakihalkio
 • tunnettujen hereford-rotuisten kantajien jälkeläisistä karvattomuutta aiheuttava HY (hypotrikoosi)-sairaus
 • tunnettujen hereford-rotuisten kantajien jälkeläisistä MD (Mandibulofacial Dysostosis) ja MSUD (Maple Syrup Urine Disease) -sairaudet. Tautien tuloslyhenteet MD ja MSU. Molemmat aiheuttavat vasikkamenetyksiä.
 • tunnettujen angus-rotuisten kantajien jälkeläisistä alkiokuolemia ja epämuodostumia aiheuttava DD (Developmental Duplication) -sairaus. Anguseläinten edeltävillä polvilla on voitu testata vapaiksi muistakin sairauksista, kuten AM ja NH, jotka aiheuttavat myös alkiokuolemia tai epämuodostumia.
 • Simmentaleille saadaan genotyypityksessä BH2-geenivirhe selville. Geenivirhe aiheuttaa vasikkamenetyksiä.
 • Trombopatia TP** on simmentalin perinnöllinen sairaus, joka vaikuttaa veren hyytymiseen. Simmental-eläimille julkaistaan tulos myös silloin, kun se on vapaa TP-sairaudesta. Protoporfyriasta** ja mannosidoosista** julkaistaan tulos vain, jos eläin on kantaja tai sairas.

Periytyminen menee useimmiten niin, että jos vanhemmat on testattu vapaiksi ja tulokset tallennettu tietokantaan, ei jälkeläistä tarvitse enää tutkia. Tärkeää on, että kaikki tulokset tallennetaan jalostuksen tietokantaan. Syntymätila vastaa tutkimus- ja tallennuskuluista.

 

Mikäli et ole Atria Nauta sopimustuottaja ja olet kuitenkin kiinnostunut siitossonnikasvattamotoiminnastamme, ota yhteyttä kehityspäällikkö Susanna Vehkaojaan.

Vehkaoja Susanna

Utvecklingschef

Vehkaoja Susanna

040 750 5167

Luomu- ja emolehmätilat, siitoseläinvälitys (liharotuiset)