Kasvukoe 2020-2021

siitossonnikasvattamo_iso nosto.jpg

Siitossonnikasvattamon kasvukoe 2020-2021 alkoi parin viikon totutusjakson jälkeen 2.11. tehdyllä ensimmäisellä punnituksella. Kasvukokeen kasvunseuranta päättyi 19.3. tehtävään punnitukseen, jonka tulosten perusteella sonnit saivat jalostusarvonsa. Huom! 2.5.20 alkaen syntyneille sonneille tulee jalostusarvot vasta viikolla 18. Uusimmat (vk 12 jälkeen julkaistut) indeksit päivitetään näille sivuille, mutta niitä ei päivitetä sonnikoneeseen eikä polveutumistodistuksiin. Sonnin ostajat saavat myöhemmin kantakirjatodistukseen ajantasaiset indeksit ja muut jalostuksen tietokantaan tallentuneet tiedot (esim. perinnöllisten sairauksien viimeiset tulokset), jotka ovat ehtineet tietokantaan ennen kantakirjatodistusten tulostusta. Kantakirjatodistukset tulostetaan sonnin myynnin vahvistuttua ennen sonnin kuljetusta.

Kaikki kasvukokeen sonnit osallistuivat rehuhyötysuhteen mittaukseen. Muutamille sonneille ei muodostunut arvosteluvarmuudeltaan riittäviä tuloksia. Syynä liian suuri koko- tai ikäero muihin tai tekniset syyt. Osa tuloksista on vertailukelpoisia vain ryhmän sisällä. Mutta epd-arvot ovat vertailukelpoisia kaikkien sonnien kesken, jopa rotujen yli, joten sen takia huutokaupan myyntilistaan on valittu niistä tärkein; RFIepd, mitä pienempi arvo, sen parempi rehuhyötysuhde. Julkaisemme tällä sivulla tarkempia tuloksia sitä mukaa, kun saamme niitä luettavaan muotoon

Rakennearvostelun hoiti Tero Mustonen Fabalta. Hän arvioi myös sonnin käytöksen rakennearvostelutilanteessa. Se näkyy rakennearvostelutaulukossa kohdassa Luonne.

Kivekset tutkittiin perusteellisesti, kuten ennenkin. Tällä kertaa tutkimusta oli tekemässä sekä Iris Kaimio että Jutta Ahtiainen Emovetistä. Sonnien kivekset tutkittiin sekä tunnustelemalla, mittaamalla että ultraäänilaitteella. Peräsuolen kautta tutkittiin muut sukurauhaset. Siementä ei ole tutkittu. Kudokseltaan poikkeavat, epänormaalit ja liian pienet sukurauhaset ovat aiheuttaneet hylkäyksen myynnistä. Kivesten minimiympärysmittana 12 kk iässä on käytetty 32 cm. Huom! Myyntiin on hyväksytty toukokuussa vuoden täyttäviä limousin-sonneja, joiden kivesten ympärys oli huhtikuun alussa alle 30 cm. Niille ei voida suositella kuin pientä astutusryhmää kesällä 2021!

Selkälihakset on mitannut Maiju Pesonen ultraäänitekniikkaa hyödyntäen. Mittaus tehtiin maaliskuun lopussa ja tulokset on ensi kertaa korjattu vastaamaan vuoden ikää. Ne eivät siis ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tuloksiin, mutta ovat tänä vuonna aiempaa paremmin vertailukelpoisia kauden -20-21 sonnien kesken.

Sonnihuutokaupan tapahtumasivulle tästä


Seuraa kasvukokeessa olevien sonnien tulosten kertymistä:

Kasvukoelista 30.3.2021 excel-tiedostona

Kasvukoelista 30.3.2021 pdf-tiedostona

Katso tästä selkälihasten ultraustulokset 29.3.

rakennearvostelun 29.3.2021 tulokset

Rehuhyötysuhdemittauksen tulokset


Geenitestit

Perinnölliset sairaudet testataan sonneilta, sitä mukaa, kun tietoa niiden esiintymisestä tietyissä suvuissa ilmenee ja testaus tulee mahdolliseksi. Tulokset esitetään sonnilistan sarakkeessa ”DNA-tulokset” ja sitä täydennetään talven mittaan. Testaaminen on syntymätilojen vastuulla. Mikäli kasvukokeen aikana löytyy uusia testaustarpeita, joista ei ole ollut aiemmin tietoa, käsitellään niiden toteutus tapauskohtaisesti. On otettava huomioon, että perinnöllisiä sairauksia ja niiden testaamiseen tarkoitettuja testejä löytyy koko ajan lisää. Suomessa vuoden 2019 lopussa käynnistynyt lihakarjan genomitestaus on tuonut valtavan määrän lisätietoa eläinaineksestamme, mutta uuden järjestelmän rakentaminen on vaiheittaista ja kaikki tulokset eivät siksi tule aina nopeasti. Siitossonnikasvattamomme ja sinne sonneja myyvät tilat ovat olleet tässä hankkeessa etulinjassa, ikään kuin järjestelmän testaajan roolissa ja pyrkineet kaikin tavoin selvittämään perinnölliset sairaudet sonneista ja karsimaan sairauden kantajat pois siitosmyynnistä.

  • Kaikista charolais-sonneista on otettu genominäytteet, joista määritetään ovatko ne PA (ataksia-) tai RP1 (blind-)-sairauden kantajia. Syntymätila on voinut testauttaa niistä erikseen myös AED- sairauden tai kaksoislihakkuuden kantajuuden.
  • Jensuis-ja Damona- limousinsonnien jälkeläisistä on otettu näyte CP eli kitalakihalkion periyttämisen selvittämiseksi, osa tuloksista vielä tulematta
  • Herefordien HY (hypotrikoosi)-sairauden periytyvyys on selvitetty niin, että kaikki kasvukokeessa olevat sonnit pitäisi olla vanhempien puolelta siitä vapaita, vaikka niistä itsestä ei ole otettu testiä
  • Herefordeista, joiden suvussa on tunnettuja MD (Mandibulofacial Dysostosis) ja MSUD (Maple Syrup Urine Disease) -sairauksien kantajia, on lähetetty näytteet em. sairauksien kantajuuden selvittämiseksi. Näiden sairauksien testaus on tullut vasta talven aikana mahdolliseksi. Tulokset lisätään sonnien tai niiden vanhempien tietoihin heti kun ne saapuvat. Suurin osa tuloksista ehti tulla ennen huutokaupan alkua. Seuraa näitä sivustoja myös huutokaupan aikana. Tautien tuloslyhenteet MD ja MSU.
  • Angussonnit on testattu sukujen perusteella perinnöllisestä alkiokuolemia ja epämuodostumia aiheuttavasta DD (Developmental Duplication) -sairaudesta vapaiksi, edeltävillä polvilla on voitu testata vapaiksi muistakin sairauksista, jotka eivät näy tässä taulukossa suoraan, kuten AM ja NH, jotka aiheuttavat myös alkiokuolemia tai epämuodostumia.
  • Osa sonneista on saanut jo sarvellisuudesta tarkemmat geenitestitulokset, jotka merkitty koodeilla, jotka alkavat PO: POS= syntymänupo, POC=heterotsygoottinupo, POF=sarvellinen. Ennen myyntiä pitäisi kaikille sonneille tulla sarvellisuustulos. Sarvellisuuden periytyminen on monimutkaista ja siksi esitämme myös fenotyyppisen sarvellisuuden taulukossa erikseen. Nahkasarvisuuteen ei ole omaa geenitestiä, mutta jos fenotyyppinen nahkasarvisuus löytyy, on eläin yleensä heterotsygootti.
  • Genomitestauksen yhteydessä saadaan muitakin perinnöllisiä sairauksia selville. Näiden analysointi ja tulosten ilmoittamistapa- ja rytmi on juuri nyt murrosvaiheessa. Katso sonnilistasta viimeiset tulokset. 

Tutustu, mitä geenitestitulosten lyhenteet tarkoittavat. Geenitestin tuloksista ja perinnöllisistä sairauksista löydät tietoa Faban sivuilta 

Genotyypitys

Suurin osa sonneista on genotyypitetty valmiiksi jo kasvukokeeseen tullessa, loput on genotyypitetty kasvukokeen jo alettua. Genomiset jalostusarvot ovat vasta rakenteilla, joten ennen huutokauppaa 2021 ei ole tulossa sonneille genomisia jalostusarvoja vaan hyöty niistä saadaan vasta myöhemmässä vaiheessa.

Tämän kauden huippujuttu on polveutumisten vahvistuminen

Genotyypityksen yhteydessä sonnin polveutuminen voidaan vahvistaa, mikäli molemmat vanhemmat ovat genotyypitettyjä. Jos pelkästään isä, esim. keinosiemennysisä, on genotyypitetty, voidaan vahvistaa myös pelkkä isä. Suurin osa viime aikoina käytetyistä keinosiemennyssonneista on genotyypitetty, mutta ei aivan kaikki. Seuratkaa siis näitä sivuja sekä Faban sivuja säännöllisesti, jotta huomaatte päivitetyt tiedot ja kuvaukset.

Lisätietoa:

Vehkaoja Susanna

Utvecklingschef

Vehkaoja Susanna

040 750 5167

Luomu- ja emolehmätilat, siitoseläinvälitys (liharotuiset)