Smågrisproducent

Smågrisproducent

På Atrias smågrisgårdar tas suggan och smågrisen bra omhand. Suggan grisar i genomsnitt 2,3 gånger per år. Suggan diar smågrisarna i ca 4 veckor, varefter grisarna fortsätter sin resa till mellanuppfödning.