Atria Svin

Atria Svin

Atria Svin är en inhemsk svinproduktionskedja som investerar i ansvariga och hållbara lösningar. Alla Atria familjegård-kedjans grisar är uppfödda utan antibiotika. Vi är inom svinköttsproduktion nummer ett i Finland, och hela vår kedja ägs av finländska producenter. Atria Svin är en del av Atrias primärproduktion och en viktig faktor i världens renaste livsmedelskedja från åker till bord.