Atria Fjäder

Atria Fjäder

Atria Fjäder är en inhemsk fjäderfäkedja som satsar i ansvarsfullt producerat fjäderfäkött och utveckling av en hållbar produktion. Vi är bransch ledande i Finland och vi representerar stolt den finländska fjäderfäproduktionen - som är ren och säker och står sig väl jämfört med den europeiska produktionen. Hela vår produktionskedja är i finländsk ägo och vi är därför en helt inhemsk kedja från jord till bord. Tack vare vår egen foderfabrik så vet vi exakt vad vår broiler äter. Den enskilt största foderråvaran är den inhemska skalade havren, som möjliggör att användningen av soja reduceras. Dessutom ökar raps, ärter och bondbönor andelen inhemskt protein i utfodringen. I Finland produceras den mest hälsosamma broilern i världen-alla våra slakt broilers i kedjan föds upp utan antibiotika och genom strikt kontroll är vår fjäderfäproduktion praktiskt taget salmonella fri.

 

Den snabba uppfödningen av fjäderfä ställer krav på hela kedjan. Vår kompetens och produktinnovation stöder utvecklingen av gårdar och hjälper producenterna i deras vardag. I en tät kedja är förtroende och samverkan med producenter våra primära värden. Genomskinligheten i produktionen ökar också konsumenternas förtroende. Atria Familjegårdar-konceptet är en viktig del av vår öppna kedja och säkerställer spårbarheten av kött från butik till gård.