Efterförsäljning av avelstjurar

Behöver du fortfarande avelstjurar till sommarens betäckning? Listan över de tjurar som förblev osålda under auktionen uppdateras vartefter tjurarna säljs och de raderas ur sonnikone. Ta kontakt med Susanna Vehkaoja, när du vill köpa en tjur. Kontaktuppgifter och avtalsvillkor som rör tjuraffärer finns nedan på denna sida. Leveransen sköts så fort som möjligt efter bekräftad affär. De tjurar som sålts under auktionen levereras vecka 20.

Presentation av de tjurar som är till salu:

*OBS! Nya index och förädrlingsvärden har uppdaterats i den detaljerade presentationstabellen den 6.5.2021. I sonnikone och härstamningsintygen finns tjurars index från beräkningen i mars 2021. Alla sålda tjurar levereras med stamboksintyg som har uppdaterade (maj 2021) avelsvärden.

Efterförsäljningsprisen på tjurarna är i kraft vecka 19/2021.

Sonnikone:

Via Sonnikone kan du sortera tjurarna enligt de egenskaper du önskar och se både bilder och avelsintyg, där du bland annat kan se tjurens släkts och föräldrars resultat.

Till sonnikone*

*Sålda tjurar är borttagna från sonnikone. De kvarvarande tjurarna är till salu under auktionen 6-10.5.2021

Presentationsvideor:

Du kan se presentationsvideor på de tjurar om är till salu på Atrias YouTubekanal här. OBS! En del av tjurarna i videona är sålda och vissa säljs i auktionen 6-10.5.2021

Tillväxtuppföljning 2020-2021

Tillväxtuppföljningen vid avelstjursstalle 2020-2021 startade efter en två veckors tillvänjningsfas med den första vägningen den 2.11.2020. Tillväxtuppföljningen avslutades med en vägning den 19.3.2021 och på basen av resultaten får tjurarna sina avelsvärden.

Vi publicerar avelsvärden för foderutnyttjande samtidigt som försäljningslistorna publiceras

Observera att en del av tjurarna elimineras från tjurförsäljningen innan vårens auktion börjar.

Följ med tjurarnas resultat innan försäljningslistorna färdigställs:

Ta del av resultaten från tillväxtuppföljningen 2020-2021 (finska)

Till avelstjuruppfödarens sida (finska)

Avtalsvillkor:

Alla tjurköpare måste godkänna avtalsvillkoren:
Avtalsvillkor och förfaringsanvisningar
Sopimusehdot ja toimintaohjeet (Suomeksi)

Transport:

De tjurar som köps på auktionen levereras genom gemensam transport till köparna under vecka 20.

Mera material:

Faba: Mikä sonniehdokkaista sopii sukunsa puolesta juuri sinun karjaasi?

För mer information:

Vehkaoja Susanna

Kehityspäällikkö

Vehkaoja Susanna

040 750 5167

 

Eko-och dikogårdar, förmedling av avelsdjur (köttrasiga)