Skördeaktuellt

Tomas Långgård, svinproducent vid Björkbacka gård i Malax och delägare i WestFarm Ab, är nöjd med skördesäsongen så här långt.

- Vädret under växtperioden har varit gynnsamt, även om det funnits variationer längs den Svenskösterbottniska kusten. Norröver gjorde vätan i våras att sådden kom igång lite senare, vi här i mellersta regionen verkar ha haft bäst väderförutsättningar medan Sydösterbotten delvis drabbades av torka efter midsommar.

- Överlag är skörden likväl åtminstone hyfsad, på en del håll riktigt bra enligt de uppgifter jag fått. Mängden är bra, kvaliteten är god och om det utlovade högtrycket håller ska också spannmålet kunna bärgas och torkas till rimlig kostnad för oss jordbrukare.

- Vid vår egen gård har vi nu tröskat en tredjedel ungefär. Kornet är tungt och kan därför betraktas som färdigväxt. I år är det relativt lite liggsäd, man ser något havrefält på sina ställen men åtminstone kornet har klarat sig bra.

Långgårds använder cirka 80 procent av skörden till sin egen produktion.

- Men i år har vi också bokat in en mängd som A-Foder ska köpa.

- Vi såg priset sjunka från i vintras. Kornet har nu ett pris på 140 euro/ton. Jag anser att ett stabilt pris om cirka 170 euro/ton för foderspannmål skulle vara skäligt för både husdjursproducenter och växtodlare.

Som det ser ut nu blir skördarna goda i hela landet så jag tror inte att vi kan vänta någon prisjustering uppåt i höst.

- Men – vi har en ganska normal växtperiod bakom oss och får vi skörden bärgad till rimliga kostnader har det ett värde i sig.

 Skördeaktuellt 1.JPG

Sören Stenroos ingår i A-Foders spannmålsteam. Han köper, säljer och förmedlar spannmål.

- Jag ser en ökning i antalet uppgjorde odlingskontrakt inom ÖK:s område.

- Nu ökar också telefonsamtalen, säger han. Vi köper in alla spannmålslag och baljväxter.

Stenroos önskar alla spannmålsodlare en god skördehöst!

Och så hör ni av er till A-Foder om ni vill sälja eller köpa spannmål!

Skördeaktuellt 2.JPG