Peter Österberg höll föredrag om klimatet

Peter Österberg är forskare vid Helsingfors universitet. Han deltog vid ÖK-styrelsens senaste styrelsemöte, den 26 september 2019, och föreläste kring ämnet köttproduktion i dagens klimatdebatt. På ett allmänt plan och med vetenskapliga fakta som grund pratade han kring framtidens mat, hur matproduktion påverkar klimatet, fakta om näringsmässighet med mera. I nästa nummer av Klövar&Timotej ingår en artikel som närmare tar upp de fakta som Österberg belyste.

Österbergs besök vid ÖK är ett led i andelslagets arbete kring att ta fram objektiv information och fakta gällande den inhemska köttproduktionens klimatpåverkan.