Smittskyddswebinarier för svinproducenter

imageci62k.png

Suojaa SiKana –projektet ordnar med Djurens Hälsa ETT rf
Smittskyddwebinarier för svinproducenter


Smittskydd på svingårdar
torsdag 11.2.2021 kl 12-14

Webinariet öppnas
   svingårdsutvecklare Tove Donner, Snellman

Kontroll av de yttre och inre sjukdomsriskerna
   veterinär Kati Näsärö, Suojaa SiKana –projektet

Svinnäringens djursjukdomsfond
   veterinär Susanna Takaluoma, Djurens Hälsa ETT rf / Sikava

Skadedjursbekämpningsplan
   veterinär Vera Talvitie, Djurens Hälsa ETT rf / Sikava

Skadedjurbekämpning i praktiken: vad ser en expert?
   försäljningsförhandlare Tiina Jokela, Anticimex

Anmälning: ssl.eventilla.com/smittskydd

 

Foderhygien på svingårdar
fredag 19.2.2021 kl 12-14.30

Webinariet öppnas
   svingårdsutvecklare Tove Donner, Snellman

Foderhygienen i foderindustrin
   utvecklingschef Stina Hakulin, Hankkija

Foder- och utfodringshygien samt rengöring av foderlager och utfodringsanläggning på svingårdar
   veterinär Olli Ruoho, Djurens Hälsa ETT rf

Sjukdomrisker med strö- och aktivitetsmaterial
   veterinär Kati Näsärö, Suojaa SiKana –projektet

Anmälning: ssl.eventilla.com/foderhygien


Tilläggsinfo:
Projektchef Kati Näsärö, Suojaa SiKana –projektet
kati.nasaro@fimnet.fi, tfn: 050 347 2852

image9n2vj.png