Tack till revisor Kenneth Storm

CGR revisor Kenneth Storm, som företräder Branschbokföring AB i Vasa, har fungerat som ÖK:s revisor ett kvarts sekel, allt sedan år 1995. Enligt ÖK:s stadgar ska det vara två revisorer och Storm har under åren haft sällskap av Raimo Viklund, Benita Öling och nu senast Joakim Rosenberg.

Då ÖK:s styrelse träffades till sommarmiddag var Kenneth Storm inbjuden gäst. Han avtackades för många år av väl utfört arbete med ÖK:s bordsstandar, en gåva och blommor.

– Samarbetet har varit gott, sa ordförande Kjell-Göran Paxal.

– Kenneth är en lugn och saklig person som hörsammat frågor och åsikter både från tjänstemän och förtroendevalda, sa Paxal.

Storm var ödmjukt tacksam.

– Uppgiften har varit angelägen. ÖK ombesörjer en av landets basfunktioner – livsmedel. Ett viktigt uppdrag och en ständig balansgång som en del av en större helhet – koncernen Atria.

– ÖK är en liten del av Atria, men gör sin röst hörd på ett bra sätt inom koncernen, tillade han.

Kenneth Storm slutar som revisor eftersom han övergår till andra uppgifter och upphör med renodlade revisorsuppdrag.

Än en gång ett stort TACK från Österbottens Kött.

Storm 1.jpg

CGR revisor Hans Jåfs från Revisionsbyrå Waasa Numerica är nu utsedd till ansvarig revisor för Andelslaget Österbottens Kött.