ÖK organisationsförändring år 2020

Agrolog Kim Tarvonen har 7.9.2020 utnämnts till anskaffningschef för ÖKs svin- och nötanskaffning. Tarvonen innehar sedan tidigare tjänsten som anskaffningschef för ÖK:s nötanskaffning och övertar i och med organisationsförändringen även ansvaret för svinanskaffningen. Kim Tarvonen har fortsatt operativt kundansvar för nötslutuppfödning och dikoproduktion inom ÖKs verksamhetsområde. I arbetsuppgiften ingår även förmansansvar för anskaffningspersonalen.

Daniel Klockars, ÖKs tidigare anskaffningschef för svin, tillträdde 1.9.2020 tjänsten som kundchef i A-Foder med ansvar för foderförsäljning och -utveckling i Kust-Österbotten.

Agrolog Sören Stenroos har 7.9.2020 utnämnts till producentansvarig för ÖK:s svinanskaffning med ansvar för kundkontakter och producenttjänster till ÖKs svinproducenter.  Sören Stenroos ansvarar från tidigare även för utfodringsplanering och foderförsäljning till slutuppfödnings- och dikogårdar

Agrolog Johan Fors tillträdde tjänsten som kundrelationschef för mjölkgårdar 17.8.2020. Till hans arbetsuppgifter hör att betjäna mjölkgårdar med utfodringsplaner samt foder- och förnödenhetsförsäljning.