Nytt utseende på förpackningarna

Nytt utseende på förpackningarna

Atria har förnyat sin logo och tidigare i höst började man se de nya förpackningarna i butikerna.

Tre saker speglar Atrias värderingar och varumärke: inhemskt, ansvarsfullt och spårbart.

Gårdarnas arbete och kompetens garanterar mat av god kvalitet. Numera är alla familjegårdar och den kanske viktigaste förändringen/nyheten vid märkning av förpackningarna är synliga ”Från vår familjegård” och gårdens namn under den. 

De nya förpackningarna har också en mera synlig Finlands flagga och märkning som vittnar om ansvarsfull produktion.

Nötkött.jpgMaletkött.jpg

1304_san.jpg