Förpackning gav Atria fin utmärkelse.

ScanStar är en nordisk förpackningstävling som ordnats sedan 1969. Värd för ScanStar 2020 har varit Finlands förpackningsförening. De bästa i Norden valdes och Atrias smakförpackning var en av dem som fick utmärkelse.

Juryn motiverade med att kött- och kryddmarinaden är separata i förpackningen. Själva förpackningen är en praktisk innovation där mängden plast har minskat och den är lätt att återvinna.

Dessutom ser man vad man köper.

Designen bär Atrias signatur och innehållet – inhemskt kött från Atria – kan vara från någon av ÖK:s producentgårdar.

De som fått utmärkelse går vidare till en internationell tävling.

Gratulerar Atria!