Öppet hus vid Eks Ekomjölk Ab

I Pensala står en ny ladugård fem före att fyllas med djur. Mats-Henrik, Anki och Sven Ek driver ekologisk mjölkproduktion och har byggt nytt fähus med 145 platser. Flera innovationer finns här, bland annat sandbås. Många var intresserade av att se den nya anläggningen vid Öppet hus den 21 oktober 2019.

ÖK representerades av nötanskaffningschef Kim Tarvonen som minglade runt med producenter och besökare. ÖK bjöd också på godaste Atrilli och det var Peter Backlund och Joni Staffas som skötte korvgrillningen.

I nästa Klövar & Timotej ingår artikel om gårdens produktion och nya investering.

ÖK grillar 2.jpg