Lihakunnan edustajiston vaaleissa äänestysaktiivisuus nousi merkittävästi

Lihakunnan edustajiston vaalit toteutettiin ensimmäistä kertaa pelkästään sähköisenä äänestyksenä. Äänestäminen tapahtui 20.4.-10.5.2020 välisenä aikana. Vaalien äänestysaktiivisuus kohosi vuoden 2016 vaalien 33,3 %:sta 41,2 %:iin. Innokkaimmin äänestettiin Kainuussa, jossa äänioikeutta käytti 48 % jäsenistä. Eniten äänestysaktiivisuus lisääntyi Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa sekä Kaakkois-Suomessa.

Edustajistoon valittiin edellisten vaalien tapaan 7 naista, mikä vastaa 14 %:a 50 hengen edustajistosta. Edustajiston keski-ikä nousi vuodella 40,6 vuodesta 41,6 vuoteen.

Vaalien äänikuningattareksi nousi kärsämäkeläinen maidontuottaja Anu Ahlholm 24 äänellä. Suhteellisesti eniten ääniä sai naudanlihantuottaja Antti Pikkarainen Kuhmosta, joka keräsi 17 äänellään 20,7 % Kainuun vaalipiirin äänistä. Ensimmäistä kertaa ehdokkaana olleista eniten ääniä keräsi Mikko Piippo Lapinlahdelta, 21 ääntä.

Äänestyksestä saadun tiedon valossa jäsenten äänestysaktiivisuus on riippuvainen tuotannon laajuudesta. Mitä suurempi jäsenmaatilan lihantuotannon liikevaihto on, sitä aktiivisemmin tila äänestää. Tuotantosuunnittain vertailtuna erityisesti sikatilat äänestävät aktiivisesti, sillä yli 76 % sikatiloista käytti äänioikeuttaan.

Edustajistoon valittiin 50 henkilöä, jotka jakautuivat jäsenmäärän mukaisesti vaalipiireittäin seuraavasti: Savo 15, Pohjois-Karjala 6, Kainuu 4, Pohjanmaa 12, Pohjois-Suomi 8, Keski- ja Kaakkois-Suomi 5 paikkaa.

Lihakunta on Suomen suurin lihantuottajien osuuskunta, jonka jäseniä ovat atrialaiset lihantuottajat Itä- ja Pohjois-Suomessa Kotkasta Utsjoelle saakka. Osuuskunnalla on noin 2100 jäsentä, ja se omistaa noin 40 % Atria Oyj:n äänivaltaisista osakkeista.

Kiitos kaikille ehdokkaille ja äänestäjille!

Uuden edustajiston kokoonpanon löydät yhteystiedoista ja tästä tiedotteesta. Vaalitulos kokonaisuudessaan on nähtävissä tästä linkistä.

Lisätiedot:

Risto Lahti
toimitusjohtaja
puh. 050 565 0424