Tack för gott samarbete 2020!

Ett tack till våra foderkunder

Som tack till de som beställer foder mellan 1.9-20.11.2020 delar vi ut 30-euros presentkort på Atria-produkter.

Alla gårdar som köpt minst 3 ton industriellt foder, eller mineraler. Presentkorten postas i början av december.

Ta kontakt och beställ foder av Sören Stenroos tel. 050 3201539 soren.stenroos@atria.com  eller Johan Fors tel. 050 592 3024 johan.fors@atria.com.