A-Foders gödselutbud 2020-2021

A-Foders gödselutbud 2020-2021

 
De prismässigt mycket konkurrenskraftiga konstgödselmedlen är tillverkade av Eurochem, där finns alla näringsämnen i samma granulat, granulatstorleken är jämn och kvaliteten god.

I A-Foders gödselurval hittar du olika alternativ för gödsling av grödor. Det finns mycket snabblösligt Kvävegödsel (Typpilannoite), två olika NPK-gödsel (Moniravinnelannoite) och Startgödsel (Starttilannoite). Utöver detta finns även nyheten Ärtgödsel (Hernelannoite) i vårt sortiment.

Gödselmedlen anländer i lösvikt till Finland, till lagret i Kaskö, där de sätts i 600 och 650 kg stora säckar. Leveranserna sköts av lastbil med kapell-och flakbilar med HIAB-kran. Kranlossningen ingår i fraktpriset. 

Be om offert av

Sören Stenroos +35850 3201539 soren.stenroos@atria.com eller

Joni Staffas +35840 6431929 joni.staffas@atria.com

 

 

N (kok) %

N (ammo-nium) %

N

(nit-raatti) %

P (kok) %

P (vesi-liuk.)

K %

S %

Ca %

Fuktighet %

Granulstorlek (mm)

Förpackningsstorlek (kg)

Typpilannoite 27% (CAN)

27

13,5

13,5

 

 

 

 

9

max. 0,5

 2-5

600

Moniravinne NPKS 24-3-6+S

24

13,3

10,8

3

2,3

6

2

 

max. 1,5

 2-5

650

Moniravinne NPKS 20-4-8+S

20

8,6

11,4

4,4

3,3

8,3

3

 

max. 1,5

 2-5

650

Starttilannoite 12-23

12

12

23

21,8

 

 

 

 

max. 0,5

 2-5

NYHET i vårt sortiment, A-Ärtgödsel (A-Hernelannoite)

Ett NPK-gödsel med låg kvävehalt innehållande rikligt med fosfor, kalium, svavel och bor i förhållande till kvävet, framställt för gödsling vid sådd av foderärter. Granulaten i produkten är av jämn kvalitet. Produktinnehåll: Kväve 6%, av vilka 6% är ammoniumkväve och 0% nitratkväve. Fosfor 9,5%. Kalium 26,4%. Utöver detta innehåller produkten svavel 1,9% och bor 0,09%.

OBS! Foderärtens kvävebehov är, enligt åkerns jordart, mullhalt och skördenivå, 0-10 kg N/ha. Med normal NPK-gödsel (Moniravinnelannoite) och en kvävegiva på 0-10 kg N/ha gör att fosfor- och kaliumgivorna blir för låga. Under tidigare växtsäsonger har i synnerhet kalium visat sig vara en mycket viktig grund för utvecklingen av ärtskörden.

Välj ett ypperligt alternativ för gödsling av foderärter vid sådd- kontrollera gödselrekommendationerna i A-Foders odlingsguide!


Dessutom är gödselmedel framställda av Cemagro tillgängliga via oss

Vill du veta mer om våra gödselmedel?

Bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen

Multiple or single choice