Gödselmedel

Gödselmedel

Produkter med mycket konkurrenskraftiga priser är gödselmedlen producerade av EuroChem i Belgien, där alla näringsämnen är i samma granul, granulstorleken jämn och kvaliteten god.

Gödselmedlen anländer i lösvikt till Finland, till lagret i Kaskö, där de sätts i 650 kilos stora säckar. Leveranserna sköts av lastbil med kapell och flakbilar som har HIAB-kran. Kranlossningen ingår i fraktpriset. 

Be om offert av Sören Stenroos +358503201539

A-Kvävegödsel A-Mångnäring 24-3-6+S A-Mångnäring 20-4-8+S

Helhetskväve (N) 27%

  • Ammoniumkväve 13,5%
  • Nitratkväve 13,5%

Helhetskväve (N) 24%

  • Ammoniumkväve 13,3%
  • Nitratkväve 10,8%

Helhetskväve

  • Ammoniumkväve 8,6%
  • Nitratkväve 11,4%

Kalcium (Ca) 9%

Fosfor (P) 3%

  • Vattenlöslig fosfor 2,3%

Fosfor (P) 4,4%

  • Vattenlöslig fosfor 3,3%
  Kalium (K) 6% Kalium (K) 8,3%
  Svavel (S) 2% Svavel (S) 3%

Tillverkare:
Eurochem
Antwerpen NV
Haven 725
B-2040 Antwerpen, Belgium


Dessutom är Cemagros framställda gödselmedel tillgängliga via oss

NPK 28-3-5+S  
NPK 18-3-15+S

NK 26-0-10+S  
NK 21-0-18+S  

Produkterna är förpackade i stora säckar på 500 kg och lagringsplatsen finns i Kaskö. Leveransen av produkterna kan kombineras med leveransen av de produkter som A-Foder importerar.