A-Foders allfoder för växande nöt

AlkuRehu

AlkuRehu är ett mångsidigt och välsmakande första kalvfoder för mjölk- och kalvgårdar. Det fungerar utmärkt som kraftfoder vid napphinksutfodring och automatutfodring samt även som tillskottskraftfoder för biffkalvar före avvänjning. Fodrets optimala stärkelse- /fiberproportion samt mångsidiga spannmåls- och proteinsammansättning stödjer kalvens utveckling till idisslare. Den värmebehandlade och granulerade produkten innehåller aromämnen som gör den till en delikatess för småkalvarna. AlkuRehus aromämne är samma som i Nukamell drickfoder – den välbekanta doften leder kalven till ett välsmakande kraftfoder.

KasvuRehu

KasvuRehu är ett allfoder för kalvar i råmjölks- och ungdjursperioden. Det har utvecklats särskilt som komplement till fri drickutfodring. Dess proteinhalthar anpassats för att jämna ut proteinmängden som den rikliga drycken innehåller, vilket minskar risken för diarré och underlättar avvänjningen. KasvuRehuinnehåller rikligt med energi samt fibrer som underlättar matsmältningen (kornfoder, melassnitsel och havre). Kasvurehu-fodret finns endast tillgängligt i lösvikt.

NautaRehu

Det förmånliga och mångsidiga NautaRehu är avsett som allfoder, i synnerhet för slaktnöt och kvigor som är över ett halvt år gamla. Det lämpar sig utmärkt även för dikogårdar, till exempel som tilläggsfoder för avelstjurar, återhämtningsfoder för dikor eller foder för avvanda biffkalvar. Det välsmakande NautaRehu innehåller rikligt med kalcium. Även natrium- och magnesiumhalterna har anpassats till växande slaktnöts behov.

Tuote Energia MJ/kg ka OIV g/kg ka
AlkuRehu 12,4 116
KasvuRehu 12,4 110
NautaRehu 12,1 100