Utfodring av nötköttsdjur

Utfodring av nötköttsdjur

Vad komplettera ensilaget med?

Köttnötens utfodring grundas i allmänhet på gårdens eget ensilage med eget eller köpt spannmål, detta kompletteras med det nödvändiga inköpta kraftfodret. Den allra enklaste form med ensilage och spannmål kompletterar man med mineraler. I användning finns också olika billiga biprodukter från livsmedelsindustrin, vilket varierar fodergivan.

Användningen av livsmedelsindustrins biprodukter är ett bra val, inte bara ekonomiskt utan också miljövänligt: biprodukter, som uppstår i tillverkningen av mat, är värdefulla som foderkomponenter och insatserna slösas inte bort.

Fördelarna med fullfoderblandning är foderarbetet går snabbt och dess positiva effekter på våmmens funktion. Vid utfodring med fullfoder får nötdjuren jämnt med kraftfoder vid varje utfodringsgång, där alltför stora kraftfodergivor inte uppstår och stör våmmens funktion.

I separatutfodring är fodergivan planerad enligt viktklasser, t.ex. 100 kg stegvis. Fodrets dagsgiva bör bestämmas utifrån djurets vikt, inte enligt ålder. I separatutfodring måste man dela ut kraftfoder minst 2 gånger per dag, så att inte kraftfodergivorna är alltför höga per gång.