Nötfoder

Nötfoder

Goda produktionsresultat med bra foder

Fodret har en betydande påverkan på nötgårdens produktionsframgång. Med bra kvalitet på gårdens egenproducerade foder och välplanerad komplettering via köpt foder säkerställer man goda produktionsresultat, djurens hälsa och en ekonomiskt lönsam produktion.

AtriaNöt -tjänsten ger sakkunnig rådgivning så väl åt mjölkgårdar som åt nötköttgårdar i olika produktions skeden, olika former av utfodring samt olika foder. Vi hjälper till med planeringen av utfodringen på gården, vi levererar produktionslösningar för foderproduktionen och vi förbereder den nödvändiga utfodringsplanen för våra kundgårdar.

I A-Foders foderutbud hittar du allfoder, halvkoncentrat, koncentrat och mineraler åt mjölkkor och nötköttdjur. Därtill levererar vi ett brett utbud av olika foderråvaror för fullfoderblandningar och hemblandningar.